Skip to main content
Category

Nieuws

Afstudeerder bij phbm

By Nieuws

Elvira doet vanuit de masteropleiding Construction Management & Engineering van de faculteit Civiele techniek aan de TU Delft haar afstudeeronderzoek bij phbm. Ze onderzoekt hoe circulaire economie precies opgenomen moet worden in contracten zodat er duidelijkheid is voor zowel opdrachtnemer als opdrachtgever. Door duidelijkheid over het concept is beter waarborging ervan gedurende het ontwerp en de uitvoering van het project mogelijk.

Circulaire economie wordt gezien als de toekomst en daarom heeft de Nederlandse overheid het ‘Nederland Circulair in 2050’ programma opgezet. Hierin geeft het parlement een framework waarmee we in 2050 onze economie hebben omgebogen naar een circulaire. Niet raar, want klimaatverandering, een groeiende vraag naar grondstoffen en afhankelijkheid van andere landen zijn redenen om af te stappen van een lineaire economie.

In het ‘Nederland Circulair in 2050’ programma zijn vijf sectoren aangewezen die grote stappen moeten zetten wat betreft circulaire economie. Eén van deze sectoren is de constructie industrie: een belangrijke sector in de Nederlandse economie met een jaarlijkse productie van ongeveer 60 miljard euro en minstens 458.000 werknemers. Daarnaast is de constructie industrie verantwoordelijk voor 35% van het totale afval van Nederland. Het gebruik van materiaal in de Nederlandse constructie en sloop is de grootste boosdoener als het gaat om klimaatverandering; het is verantwoordelijk voor ongeveer 70% van de totale uitstoot. Herevaluatie van gemaakte keuzes in het (her)gebruik van materialen in de constructie sector is dus essentieel. Ondanks het feit dat al veel wordt gerecycled is de constructie industrie nog steeds verantwoordelijk voor een groot deel van het transport dat plaats vindt en energie dat gebruikt wordt. Een nieuwe manier van denken, ontwerpen, construeren, onderhouden en functioneren is daarom nodig. Circulaire economie kan de uitkomst bieden.

Circulaire economie klinkt interessant en het wordt steeds meer toegepast in de praktijk. Toch blijkt dat verschillende actoren in de constructie industrie moeite hebben met dit opkomend concept. Daarnaast is er nog geen goede beweegreden voor verschillende spelers om het concept daadwerkelijk toe te passen in projecten. Doordat het toepassen van circulariteit in constructie projecten een uitdaging is, is het aantrekkelijk hier weinig tot niks mee te doen. Een oplossing: circulaire economie opnemen in het contract.

Elvira kijkt er naar uit samen met phbm een onderzoek neer te zetten dat bijdraagt aan de circulaire economie van Nederland!

Netwerkbijeenkomst 2018

By Nieuws

Op 8 november heeft phbm weer een netwerkevenement georganiseerd. Het doel van deze middag was om kennis met elkaar te delen, kennis met elkaar te maken en een boeiende middag te hebben. Wij vinden dat we daarin samen met alle aanwezigen zijn  geslaagd.

Joost vertelde aan de hand van veel voorbeelden hoe ogenschijnlijk duidelijke contractteksten toch tot verwarring en discussie kunnen leiden. En dat opdrachtgevers en opdrachtnemers soms geboeid zijn door de EMVI beloften die gemaakt zijn bij de inschrijving.

Tijdens de opdracht met het bouwen van de toren en de geboeide opdracht hebben de aanwezigen kunnen ervaren dat het uitspreken van je ambities, doelstellingen en communicatie van cruciaal belang is om tot een succesvol project te komen.

Op de afsluitende borrel werd er volop genetwerkt, het was zelfs zo’n succes dat we de laatste mensen naar huis moesten sturen.

Samenwerken in contracten

By Nieuws

Experis en phbm hebben de handen ineen geslagen en op 1 november een workshop georganiseerd voor 30 studenten van de minor Assetmanagement van de Hogeschool Utrecht, de Haagse Hogeschool en Saxion Hogeschool. Het thema van deze workshop was ‘samenwerken in contracten’.

Tijdens de workshop hebben we de studenten uitgedaagd om vanuit de rol van de opdrachtnemer of de opdrachtgever samen te werken aan een oplossing in een bestaand infrastructuurproject. De studenten hadden de belangen van hun rollen goed voor ogen; de onderhandelingen gingen er dan ook stevig aan toe. We hebben de middag afgesloten met een borrel en we kijken terug op een geslaagde middag!

UAV-GC proeverij voor gemeentes

By Nieuws

UAV-GC is binnen de infrawereld inmiddels een bekend begrip. Maar ervaring met de UAV-GC heeft nog lang niet iedereen. Veel gemeentes worstelen met de vraag of ze UAV-GC willen toepassen en zo ja,  op welke manier. Veel voorkomende vragen die wij horen zijn: Wat zijn de voordelen, welke projecten zijn geschikt, wat betekent het voor mijn organisatie?

Wij herkennen de worsteling van deze gemeentes en boden ze daarom een proeverij aan. Op 7 juni is een zestal gemeentes bij elkaar gekomen op ons kantoor om te leren  over de (on)mogelijkheden, kansen en uitdagingen van de UAV-GC. Marcel Krikke (directeur van phbm) heeft de aanwezigen eerst meegenomen in de geschiedenis van de UAV-GC en de ervaringen die hij en phbm met deze manier van samenwerken hebben. Daarna is onder begeleiding van experts van phbm in parallelsessies dieper ingegaan op specifieke onderwerpen.

Aan de keuze om een project te contracteren onder de voorwaarden van de UAV-GC ligt een gedegen afweging ten grondslag. Van tevoren leefde bij een aantal aanwezigen het beeld dat een rekenformule of tool bestaat waarin je bepaalde waarden stopt en daar vervolgens het antwoord uitrolt. Helaas bestaat zo’n tool niet. Wel is duidelijk geworden welke aspecten een rol spelen in de keuze en wat bij de uitvoering komt kijken. Ook is een aantal overtuigingen besproken en verzacht, met name over de onmogelijkheden bij een ‘UAV-GC project’.

De parallelsessies vlogen voorbij, veel vragen en voorbeelden zijn behandeld. Tijdens de afsluitende borrel, in de zon, konden de aanwezigen nog hun laatste vragen stellen en nader met elkaar kennis maken. We kijken terug op een geslaagde middag, waarin uitgebreid is gediscussieerd en veel kennis is gedeeld. Op naar onze volgende kennissessie!