Skip to main content
Monthly Archives

mei 2020

Stapril

By Nieuws

Binnen phbm hebben we sinds begin dit jaar de werkgroep Vitaliteit in het leven geroepen. Vanuit de werkgroep streven we ernaar phbm’ers bewust te maken van het belang van vitaliteit, zowel op fysiek en mentaal vlak. Dit doen we onder andere door het organiseren van themamaanden. ‘Stapril’ was ons debuut, en wat voor een! De opzet was simpel: voor kerst hebben alle collega’s een mifit smartwatch gekregen, met onder andere een stappenteller. Via een app kun je vervolgens connecten met je collega’s en konden we zo iedereens stappen bijhouden. Het enige wat de phbm’ers zelf hoefden te doen was stappen zetten!

Stapril maakte heel wat los, van collega’s die er elke dag naar streefden nóg meer stappen te zetten en de druk van anderen die nóg meer stappen zetten in hun nek voelden (de 30.000 stappen per dag zijn regelmatig aangetikt) tot collega’s die zich juist perfect aan de quarantaine hielden en ook binnen zo min mogelijk stapten. De tussenstand werd twee keer per week gedeeld, wat de druk vaak nog iets meer opvoerde. David, de uiteindelijke winnaar, zette in de laatste week zelfs gemiddeld 18.000 stappen per dag om de concurrentie voor te blijven. Hij is beloond met een lekker pastapakket voor thuis om alle gezette stappen weer even bij te eten. Nogmaals gefeliciteerd David! En we kijken allemaal vast uit naar de terugkeer van Stapril volgend jaar.

 

Afstuderen bij phbm

By Nieuws

Robert doet vanuit de bacheloropleiding Bedrijfskunde MER van de faculteit Bedrijfskunde aan de Hanzehogeschool Groningen zijn afstudeeronderzoek bij phbm. Robert doet onderzoek naar de interne faalfactoren van infrastructurele projecten. Dit doet hij om inzichtelijk te maken welke invloeden interne factoren hebben op faalkosten. Door het inzichtelijk maken van deze invloeden is het mogelijk om risico identificatie toe te passen op deze faalfactoren. Op deze wijze wordt het mogelijk om infrastructurele projecten efficiënter en effectiever te laten verlopen.

Faalkosten worden gezien als kosten die ontstaan omdat niet aan de gewenste kwaliteit is voldaan. Hierdoor ontstaan kosten omdat reparaties of herstel werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat jaarlijks vijf miljard euro wordt verspild aan faalkosten. Deze kosten staan gelijk aan minimaal 5% van de jaarlijkse omzet binnen de infra- en bouwsector. Daarnaast drukken deze kosten op de marge van betrokkenen die deelnemen aan deze projecten. De marge wordt op dit moment beschreven als een niet gezonde marge.

Daarnaast laten verschillende onderzoeken zien dat ruim 80% van de faalkosten in het voorstadium van projecten ontstaan en tot uiting komen in de werkvoorbereidingsfase en de realisatiefase van projecten. Deze gegevens maken het interessant om te onderzoeken welke interne factoren invloed hebben op faalkosten in het voorstadium van projecten. Vooral omdat minimaal 20% van de actoren binnen de projecten deze kosten zien als een gegeven.

Het doel van het onderzoek is het inzichtelijk maken van de interne factoren die een negatieve invloed uitoefenen op faalkosten in het voorstadium van projecten. Aan de hand van de in kaart gebrachte interne factoren kan risico identificatie worden toegepast op de processen en werkzaamheden. Hierdoor kan beter worden gestuurd op potentiële risico’s binnen de organisatie van het project. Dit maakt het mogelijk om de faalkosten te verlagen en de marges van de deelnemende partijen te verhogen. Op deze wijze draagt het onderzoek bij aan het gezonder maken van de sector en het verbeteren van de effectiviteit en efficiëntie van infrastructureel projecten.

Robert kijkt er naar uit om deze uitdaging samen aan te gaan met phbm, om op deze wijze samen een steentje bij te dragen aan het gezonder, effectiever en efficiënter maken van de sector, wat van vitaal belang is voor de Nederlandse economie!