Skip to main content

Robert doet vanuit de bacheloropleiding Bedrijfskunde MER van de faculteit Bedrijfskunde aan de Hanzehogeschool Groningen zijn afstudeeronderzoek bij phbm. Robert doet onderzoek naar de interne faalfactoren van infrastructurele projecten. Dit doet hij om inzichtelijk te maken welke invloeden interne factoren hebben op faalkosten. Door het inzichtelijk maken van deze invloeden is het mogelijk om risico identificatie toe te passen op deze faalfactoren. Op deze wijze wordt het mogelijk om infrastructurele projecten efficiënter en effectiever te laten verlopen.

Faalkosten worden gezien als kosten die ontstaan omdat niet aan de gewenste kwaliteit is voldaan. Hierdoor ontstaan kosten omdat reparaties of herstel werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat jaarlijks vijf miljard euro wordt verspild aan faalkosten. Deze kosten staan gelijk aan minimaal 5% van de jaarlijkse omzet binnen de infra- en bouwsector. Daarnaast drukken deze kosten op de marge van betrokkenen die deelnemen aan deze projecten. De marge wordt op dit moment beschreven als een niet gezonde marge.

Daarnaast laten verschillende onderzoeken zien dat ruim 80% van de faalkosten in het voorstadium van projecten ontstaan en tot uiting komen in de werkvoorbereidingsfase en de realisatiefase van projecten. Deze gegevens maken het interessant om te onderzoeken welke interne factoren invloed hebben op faalkosten in het voorstadium van projecten. Vooral omdat minimaal 20% van de actoren binnen de projecten deze kosten zien als een gegeven.

Het doel van het onderzoek is het inzichtelijk maken van de interne factoren die een negatieve invloed uitoefenen op faalkosten in het voorstadium van projecten. Aan de hand van de in kaart gebrachte interne factoren kan risico identificatie worden toegepast op de processen en werkzaamheden. Hierdoor kan beter worden gestuurd op potentiële risico’s binnen de organisatie van het project. Dit maakt het mogelijk om de faalkosten te verlagen en de marges van de deelnemende partijen te verhogen. Op deze wijze draagt het onderzoek bij aan het gezonder maken van de sector en het verbeteren van de effectiviteit en efficiëntie van infrastructureel projecten.

Robert kijkt er naar uit om deze uitdaging samen aan te gaan met phbm, om op deze wijze samen een steentje bij te dragen aan het gezonder, effectiever en efficiënter maken van de sector, wat van vitaal belang is voor de Nederlandse economie!