Skip to main content

Onze diensten

Wij adviseren en ondersteunen onze klanten – zowel publiek als privaat – in infrastructurele projecten en mobiliteitsvraagstukken. Wij leveren expertise voor Werken en Diensten onder verschillende juridische voorwaarden als UAV-gc, UAV, DNR en Arvodi en de bijbehorende contractvormen zoals Design & Construct, DBFM, alliantie contracten en raamovereenkomsten.

Wij zijn inzetbaar in elke projectfase, van planvorming en voorbereiding tot en met oplevering (inclusief beheer en onderhoud).

Onze diensten:

Projectmanagement

Projectmanagement behelst het optimaal plannen, organiseren en beheersen van alle activiteiten en de samenwerking die nodig is om een projectscope succesvol te realiseren binnen de randvoorwaarden kwaliteit, tijd en geld.

In het kader van projectmanagement bieden wij ondersteuning bij het inrichten van projectorganisaties, het leveren van projectmanagers en advies in verandermanagement en implementatietrajecten bij (project)organisaties.

PSU/PFU

Wij faciliteren Project Start Up (PSU) en Project Follow Up’s (PFU).
Onze PSU’s staan in het teken van het opbouwen van een stevige vertrouwensband tussen alle teamleden.
Tijdens onze eigen ontwikkelde aanpak voor PSU’s en PFU’s, maken wij gebruik van leuke en intensieve werkvormen, die de samenwerking verbeteren. Onze aanpak is erg succesvol en wordt als scherp, plezierig en verbindend ervaren door onze klanten.

Een goed contract is belangrijk, een goede samenwerking is essentieel voor het slagen van een project.
Onze PSU’s leggen daarvoor stevige basis, die ieder projectteam een vliegende start bezorgd.

Naast de PSU maken wij gebruik van onze samenwerkingsmonitor. Hiermee maken we de samenwerking meetbaar én bespreekbaar. Door periodiek een 20-tal korte bondige vragen aan de projectteams te stellen, monitoren we doorlopend de samenwerking en kunnen we eventueel tijdig ingrijpen. De PFU staat vervolgens in het teken van borging van de samenwerking, de status van projectdoelstellingen, de in de PSU gemaakte samenwerkingsafspraken.
De resultaten uit de samenwerkingsmonitor komen hier ook aan bod.

Projectbeheersing

Projectbeheersing is de verbindende factor in projecten. Het geeft overzicht en inzicht in de beheersing van de aspecten tijd, geld, kwaliteit en scope. Het creëert bewustwording en beheersing van de raakvlakken tussen deze disciplines en bijbehorende risico’s.

Wij vervullen de rol van Manager projectbeheersing, risicomanager, planner, kwaliteitsmanager of financieel manager.

Contractmanagement

Contractmanagement gaat over het (begeleiden bij het) opstellen van een uit te voeren contract en de beheersing daarvan. Dit gaat over de contractuele zaken, maar vooral over de samenwerking en relatie tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, met het contract als ondersteuning.

Wij vervullen de rol van contractmanager, adviseur contractmanagement, toetscoördinator en lead auditor.

Aanbestedingen en Tendermanagement

Wij ondersteunen Opdrachtgevers bij de vertaling van hun wensen en behoeften naar aanbestedings- en contractdocumenten. Wij geven daarbij inkoopadvies en/of begeleiding bij de aanbesteding. Ook verzorgen wij integrale reviews op aanbestedingsdossiers.

Voor aannemers voeren we EMVI-coördinatie uit, waarbij we hen begeleiden en uitdagen bij het schrijven van winnende plannen. Ook hebben we tendermanagers die het gehele aanbestedingstraject kunnen begeleiden. We verzorgen EMVI-coördinatie of tendermanagement voor diverse klanten met uitlopende projecten. Dit kunnen kleine (1-5mlj), middelgrote (5-20 mlj) maar ook grote projecten (>20mlj) zijn.

Onze kennis en ervaring van beide kanten van het aanbestedingsproces (OG en ON), aangevuld met uitvoeringservaring, maakt dat we onze kennis slim en pragmatisch kunnen inzetten. Dat heeft als voordeel dat we een scherpe en kritische blik hebben bij het opstellen van tenderplannen of contractstukken.

Werk bij ons

Werk bij ons

Werk met ons

Werk met ons