Onze diensten

Wij adviseren en ondersteunen onze klanten – zowel publiek als privaat – in infrastructurele projecten en mobiliteitsvraagstukken. Wij leveren expertise voor Werken en Diensten onder verschillende juridische voorwaarden als UAV-gc, UAV, DNR en Arvodi en de bijbehorende contractvormen zoals Design & Construct, DBFM, alliantie contracten en raamovereenkomsten.

Wij zijn inzetbaar in elke projectfase, van planvorming en voorbereiding tot en met oplevering (inclusief beheer en onderhoud).

Onze diensten:

Projectmanagement

Projectmanagement behelst het optimaal plannen, organiseren en beheersen van alle activiteiten en de samenwerking die nodig is om een projectscope succesvol te realiseren binnen de randvoorwaarden kwaliteit, tijd en geld.

In het kader van projectmanagement bieden wij ondersteuning bij het inrichten van projectorganisaties, het leveren van projectmanagers en advies in verandermanagement en implementatietrajecten bij (project)organisaties. Ook faciliteren wij PSU’s en PFU’s.

Procesmanagement

Procesmanagement borgt de levering van de overeengekomen kwaliteit van het project. Wij richten de processen bij de Opdrachtnemer efficiënt en uitvoerbaar in, ontwikkelen het projectteam naar zelfstandige procesbeheersers en zorgen zo dat aantoonbaar de kwaliteit wordt geleverd.

Werkzaamheden die hier binnen worden uitgevoerd zijn o.a.: kwaliteitsplannen opstellen, systems engineering, verificatie & validatie, afwijkingen, keuringen en interne audits.

Projectbeheersing

Projectbeheersing is de verbindende factor in projecten. Het geeft overzicht en inzicht in de beheersing van de aspecten tijd, geld, kwaliteit en scope. Het creëert bewustwording en beheersing van de raakvlakken tussen deze disciplines en bijbehorende risico’s.

Wij vervullen de rol van Manager projectbeheersing, risicomanager, planner, kwaliteitsmanager of financieel manager.

Contractmanagement

Contractmanagement gaat over het (begeleiden bij het) opstellen van een uit te voeren contract en de beheersing daarvan. Dit gaat over de contractuele zaken, maar vooral over de samenwerking en relatie tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, met het contract als ondersteuning.

Wij vervullen de rol van contractmanager, adviseur contractmanagement, toetscoördinator en lead auditor.

Aanbestedingen

Wij ondersteunen Opdrachtgevers bij de vertaling van hun behoeften naar een optimale uitvraag, waardoor de opdrachtnemer wordt geselecteerd die ‘best for project’ en organisatie is. Dit kan onder andere in de vorm van een inkoopadvies of begeleiding bij de aanbesteding. Ook marktconsultaties en reviews op aanbestedingsdossiers zijn onderdeel van onze dienstverlening.

Wij ondersteunen Opdrachtnemers in deze fase door het schrijven van tenderplannen of het invullen van het tendermanagement.

Werk bij ons

Werk bij ons

Werk met ons

Werk met ons