Skip to main content
Category

Nieuws

Nieuwe adviseur Marjolein Terpstra

By Nieuws

Mensen zijn voor mij belangrijk: ik ga graag betekenisvolle verbindingen aan en werk graag samen aan een mooiere wereld, niet alleen voor nu maar ook voor toekomstige generaties. Per 1 juli ben ik gestart bij phbm in een gecombineerde functie als adviseur en teamleider. phbm stelt de mens centraal en dat spreekt mij erg aan!

Ook op persoonlijk vlak ben ik me bewust van de verantwoordelijkheid die ik heb om de wereld goed te behandelen voor nu én achter te laten, niet in de laatste plaats voor mijn twee zoontjes. Ik houd van de natuur en wandel er het liefst doorheen. Daarom eet ik nagenoeg geen vlees meer, reis ik het liefst per OV, consumeer ik veel bewuster en investeer ik in duurzame maatregelen voor mijn huis. Naast werk en gezin houd ik van dieren (ik heb een kat en rijd paard), muziek (concerten, festivals) en lekker eten.

In de afgelopen 10 jaar heb ik mij in het domein van mobiliteit en in de ICT mogen ontwikkelen tot een goede project- en procesmanager, waarin ik verder kijk dan alleen de vraag die wordt gesteld en de oplossingen die voor de hand liggen. Hoe creëren we een leefomgeving waarin iedereen kansen en mogelijkheden heeft? Hoe werken we samen, hebben we aandacht voor de belangen van iedereen en kunnen we beslissingen nemen? Ik houd van complexe problemen met veel stakeholders waarin ik verbindend en resultaatgericht werk. Samenwerken zit in mijn DNA, waarin ik streef naar het creëren van een veilige omgeving waarin iedereen zichzelf kan en mag zijn, waardoor er een constructieve en open sfeer ontstaat.

Wil je meer weten of een kopje koffie met me drinken? Graag! Neem contact met me op via m.terpstra@phbm.nl

phbm helpt biodiversiteit en Bee Heroes

By Nieuws

KUNSTFORT VIJFHUIZEN – Vrijdag 7 juli, een paar bijen vliegen nieuwsgierig voorbij. Een paar phbm’ers steken bramen. Verderop zaaien phbm’ers bloemen en maken gaten om bomen te planten. Ook moet de nodige stormschade worden opgeruimd. Op het Kunstfort in Vijfhuizen, werken twintig phbm’ers zich in het zweet, om de lokale biodiversiteit een boost te geven en ruimte te bieden aan honingbijen. Zodoende ontstaat er een veerkrachtig eco-systeem. Door het aanleggen van bijenbeplanting zoals krokussen, een kruidenbed, klimop en een wimperlinde, kan een imker op natuurvriendelijke wijze voor twee bijenvolken zorgen.

Bramenstruiken steken
De laatste jaren heeft de bramenstruik veel terrein gewonnen, onder meer door de uitstoot van stikstof. Dat is op het kunstfort goed te zien. Bramenstruiken overheersen. Dat zorgt voor een monocultuur. Veel andere bloemen en planten worden verdrongen. Door het steken van bramenstruiken en het planten van bijenbeplanting, krijgen de (honing)bijen en andere insecten meer leefruimte.

Bijensterfte
Sinds de jaren 90 is er een wereldwijde bijensterfte een groot probleem. Van de 360 soorten bijen in Nederland dreigt meer dan de helft te verdwijnen. Bestuiving door bijen is nodig voor meer dan 75% van de voedselgewassen, vooral groenten en fruit. In de natuur heeft meer dan 85% van de wilde planten bestuiving nodig.

Bee Heroes
Bee Heroes is in 2013 begonnen als project door Mariken Straat en later als programma doorgezet. Het gaat over bijen en thema’s als biodiversiteit, ecologie, voedsel, landbouwbeleid en klimaatverandering. Naast de fysieke bijdrage heeft phbm ook een financiële donatie gedaan aan Bee Heroes. Zodat zij workshops kunnen geven aan scholen of ouders met kinderen, rondom het thema bijen, bijensterfte en biodiversiteit. Zo kan Bee Heroes zich blijvend inzetten voor de lokale biodiversiteit.

Mocht je geïnteresseerd zijn, en je ook willen inzetten en wil je in contact komen met deze maatschappelijk betrokken organisatie, neem dan contact op met m.karsten@phbm.nl, of rechtstreeks met info@beeheroes.nl.

phbm bouwt mee aan een circulaire infrasector

By Nieuws

Op 3 februari 2023 startte het tweede Partnerprogramma De Circulaire Weg: hét samenwerkingsprogramma voor ontwikkeling en toepassing van een circulair businessmodel in de infrasector. Gemeente Veenendaal en adviesbureau phbm versterken vanaf 1 juli dit programma om samen te werken aan het versnellen van circulariteit. Die versnelling is hard nodig. In 2050 moet de wijze van bouwen ingrijpend anders, zonder nadelige impact op milieu en verspilling van grondstoffen. De infrasector ligt nog lang niet op koers om deze doelen te behalen. 

Ambities
Het blijkt moeizaam in de praktijk om wegen, bruggen en andere infrawerken aan te leggen, te onderhouden en te verwijderen zonder een grote negatieve impact te hebben op milieu en grondstofgebruik. De Circulaire Weg maakt met een nieuw businessmodel het makkelijker maken voor opdrachtgever en opdrachtnemer om projecten circulair uit te voeren. We onderzoeken in projecten hoe het model bijdraagt aan het behalen van circulaire doelstellingen. Door draagvlak te creëren bij gemeenten, RWS, bouwers, adviesbureaus en financiers ambiëren we een schaalbaar en breed toepasbaar model te hebben eind 2024.

Hoe werkt het DCW-businessmodel?
De kern van het model is gedeeld rentmeesterschap: de bouwer of leverancier blijft (mede)-verantwoordelijk voor de weg of de materialen. Hierdoor heeft hij een belang om de levensduur van de materialen te verlengen of deze hoogwaardig te hergebruiken. Zo gaat hij vanzelf anders ontwerpen, bouwen en onderhouden. In De Circulaire Weg wordt hier op 3 niveaus aan gewerkt: contractueel, in de samenwerking en financieel: de betalingsstructuur ondersteunt circulair denken i.p.v. dit tegen te werken. In de 6 projecten in het eerdere partnerprogramma (2020-2022) zag de TU Delft sterke circulaire resultaten, zoals verlaging milieukosten (MKI) met percentages tot 80% en goede bescherming

van de materialen gemeten in de Material Circularity Index (MCI).

Versterking
De partners werken aan hun eigen projecten én leveren instrumenten op die breed in te zetten zijn in de sector. Denk aan bouwstenen voor aanbestedingsleidraad en contracten, een financieel model en een afwegingskader zodat partijen eenvoudig inzicht krijgen wanneer het model meerwaarde heeft voor hun organisatie. Dit alles doen we per 1 juli met twee nieuwe partners die graag bijdragen aan de verdere ontwikkeling en implementatie van dit model. Frederike Noppers, programmamanager: ‘Ik ben erg blij om phbm en gemeente Veenendaal te verwelkomen bij De Circulaire Weg. Met de expertise van phbm in samenwerking en gedrag kunnen zij veel bijdragen aan het verder vormgeven deze nieuwe samenwerkingsvorm. De Gemeente Veenendaal is al eerder vernieuwend geweest in circulaire projecten in de B&U. We zijn dus heel enthousiast om met hen als partner dit businessmodel te testen en toe te passen in de GWW. Ik kijk zeer uit naar de goede samenwerking en deze nieuwe impuls aan het partnerprogramma!’ 

Gemeente Veenendaal
Circulair denken en doen. Drie woorden waar we niet meer omheen kunnen anno 2023 en de urgentie is hoger dan ooit. Als gemeente heeft Veenendaal de opgave om te werken aan een leefbare stad. Juist als beheerder en ontwikkelaar van de openbare ruimte hebben we een aanjagersrol wat ons de mogelijkheid biedt om ervoor te zorgen dat circulariteit wordt ingebed in de ontwikkeling en het beheer van nieuwe projecten. Wouter van Beijnum (manager opgave Duurzaam Veenendaal) geeft hierbij aan: “zo werken we samen aan een duurzame stad voor iedereen.” Tegelijkertijd roept de wijze waarop dit het beste kan worden ingericht veel vragen op. “Dit partnerprogramma geeft ons de mogelijkheid om samen te werken, kennis en ideeën te delen en in de praktijk te toetsen en zo samen tot het best passende circulaire business model voor de infra te komen. We zien uit naar een goede en leerzame samenwerking” 

phbm biedt meerwaarde voor de samen

werking
Nederland leefbaar en duurzamer achterlaten voor de volgende generaties, daar geloven wij in bij phbm. Samenwerken is hierin een essentieel onderdeel om dit te bereiken. “Een partnerschap is de ultieme vorm van een duurzame samenwerking en op deze manier hopen we nog meer impact te maken in de wereld van infrastructuur en openbare ruimte” aldus Roel van der Weerd. Het partnerprogramma van de Circulaire Weg sluit hierbij aan met de mooie intentie om duurzame ontwikkeling in de markt te stimuleren en dit breed toepasbaar te maken in de markt. De geleerde lessen delen, elkaar inspireren en kijken hoe we nog beter en efficiënter kunnen samenwerken naar een circulaire infrasector. “We kijken er naar uit onze visie en expertise over samenwerkingen te delen met de partners in het programma en zo met elkaar de ontwikkeling van het programma en circulaire infrasector te bevorderen” aldus Maarten van Son

 

Partnerprogramma De Circulaire Weg is een samenwerking van Gemeente Amsterdam, Rijkswaterstaat, Gemeente Amersfoort, Ballast Nedam, Dura Vermeer, Sweco, NWB Bank, Gemeente Veenendaal, phbm en de TU Delft.

Uitnodiging rondetafelsessie Duurzaamheid

By Nieuws

De Kosten & Baten van Duurzame Gebiedsontwikkeling

Duurzaamheid, het woordje ‘duur’ zit er helaas al in. De gedachte is nog te vaak dat
duurzaam beleid vooral zorgt voor kosten. Maar zijn er dan geen concrete baten te
noemen behalve het redden van de IJsbeer?

Lange termijnvoordelen
In de gebiedsontwikkeling is het juist goed concreet te maken wat een
klimaatadaptieve maatregel kost en wat het opbrengt. Denk bijvoorbeeld aan meer
groen in de wijk en een permeabele bodem. De lange termijn voordelen zoals
vermeden wateroverlast, betere gezondheid en een veerkrachtige natuur zijn ook
wat waard!

Let’s talk
Tijdens onze rondetafelsessie leiden we het open gesprek in met inzicht in onze
manier van werken. Door een gemeentelijke casus te behandelen, bespreken we
samen de vele mogelijkheden en oplossingen. Maak gebruik van de brede kennis uit
ons netwerk en leer om jouw duurzame gebiedsontwikkeling te onderbouwen en
financieel te laten slagen. Zo maken we samen een betaalbare en leefbare wereld,
voor nu en in de toekomst.

Wanneer: Donderdag 15 juni van 13:00 uur tot 16:00 uur
Waar: Asterweg 19 C4 in Amsterdam
Voor wie: Duurzaamheidsadviseurs, beleidsmedewerkers,
projectleiders & medewerkers afd. duurzaamheid

Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar s.buchner@phbm.nl 

Wie betaalt klimaatadaptatie?

By Nieuws

Adviseurs Sophie Buchner en Daan Noordanus gaven vrijdag 31 maart, als onderdeel van het Omscholingsprogramma Duurzaamheid van De provincie Noord-Holland, een open college aan 15 professionals die zich willen verdiepen op het gebied van duurzaamheid. Via de online link keken er ook nog ongeveer 75 geïnteresseerden mee.

Tijdens het college stond de schaduwtool centraal. phbm ontwikkelt deze tool. Het is een hulpmiddel wat inzichtelijk maakt welke positieve maatschappelijke effecten, maatregelen tegen de effecten van klimaatverandering kosten maar ook wat ze opleveren. De schaduwtool creëert draagvlak, duidelijkheid en leidt tot een concreet plan voor betrokkenen zodat een plangebied klimaatadaptief (her)ingericht kan worden.

Deelnemer Silvia van de Beek van het Omscholingsprogramma Duurzaamheid volgde het college en vindt de schaduwtool een interessant voorbeeld van strategisch advies met praktische implementatie. “Het enthousiasme van Daan en Sophie over de tool als middel inzicht te creëren en zo de best toepasbare maatregelen te kunnen treffen, was duidelijk. Leuk dat ze ons meenamen in de werkwijze van phbm en open stonden voor vragen en suggesties ten aanzien van de tool. Bedankt!”

Wil je meer weten over de schaduwtool? Dan kun je contact opnemen met Sophie via s.buchner@phbm.nl of Daan via D.Noordanus@phbm.nl.

Nieuwe adviseur Vivienne Schreuder

By Nieuws

Mijn naam is Vivienne Schreuder en ik ben 1 februari 2023 begonnen als adviseur bij phbm. In 2020 haalde ik mijn Master of Environment in Brisbane, Australië en heb ik twee jaar ervaring opgedaan als adviseur. Mijn interesse naar duurzaamheid en milieu is mede ontstaan door de vele buitenland ervaringen. Hier ben ik gaan inzien dat wij mensen behoorlijk veel invloed hebben op ons milieu en natuur.

De cultuur bij phbm, waar veel ruimte is voor je persoonlijke ontwikkeling en een open sfeer tussen collega’s, spreekt mij erg aan. Ik kijk ernaar uit om mij verder te ontwikkelen op het gebied van projecten, de drie thema’s en op vakinhoudelijk gebied.

In mijn vrije tijd besteed ik veel tijd in de sportschool en ben ik bezig met voeding en gezondheid. Ik houd ervan om zoveel mogelijk in beweging te zijn. Verder ga ik graag de deur uit om van de natuur te genieten, word ik blij van gezelligheid met familie en vrienden en maak ik graag (buitenlandse) tripjes.

Nieuwe adviseur Louise de Haas

By Nieuws

Mijn naam is Louise de Haas en ik ben sinds 23 Januari aan de slag als adviseur bij phbm. Ik woon samen met mijn vriend en hond in Roelofarendsveen naast onze tulpenkwekerij. In mijn vrije tijd probeer ik zoveel mogelijk actief bezig te zijn door te wandelen met de hond maar ook regelmatig een lesje te volgen in de sportschool zoals yoga en kickboksen.

Als persoon ben ik proactief, gestructureerd, communicatief sterk en heb ik zelfdiscipline. Ik krijg energie door samen te werken aan projecten waarmee we impact maken in onze leefomgeving en waar we oplossingen vinden die praktisch zijn, gericht op de toekomst en waarin ieder zijn of haar belang herkent. Door mijn sociaal-technische achtergrond, ben ik in staat om snel te schakelen. Ik kan kennis uit verschillende disciplines, binnen de ruimtelijke omgeving, combineren met vaardigheden in; consultancy, communicatie en presentatie.

Na vier jaar bij een advies- en ingenieursbureau gewerkt te hebben in verschillen rollen, o.a. bodemadviseur & omgevingsadviseur, was het tijd voor een nieuwe uitdaging. Deze heb ik bij phbm gevonden. Ik kijk uit naar deze mooie uitdaging en de ontwikkelingen die het met zich mee gaat brengen!

Terugblik op een zeer geslaagd bezoek aan de Smart City World Expo 2022 in Barcelona

By Nieuws, Uncategorized

phbm kijkt terug op een zeer geslaagd bezoek aan de Smart City World Expo 2022 in Barcelona. Hét event waar de smart city wereld verzameld is. Susan van Esch en Bas Schilder waren van de partij en keerden vol inspiratie en energie weer terug! We zien ernaar uit de komende tijd alle waardevolle gesprekken voort zetten met de mensen die we hebben ontmoet.

We constateerden dat ethiek en de menselijke kant aspecten zijn waar nog meer aandacht voor mag zijn binnen het smart city frame. We zochten naar het grotere plaatje en vonden dat kunst, creativiteit en plezier een prominente plek mogen krijgen in de slimme stad. Dat geldt ook voor het gesprek over verdeling van invloed in de smart city wereld en organisatorische vragen. Hoe komen we nou eindelijk eens voorbij die pilotfase en tot een interdisciplinair samenwerkende slimme stad?

phbm draagt bij aan een mooiere, duurzamere wereld en vindt bovenstaande vraagstukken belangrijk. Daarom adviseren wij organisaties om antwoorden hierop te vinden. Bijvoorbeeld door het begeleiden van ethiektafels en gesprekken aan de hand van het BewustwordingsModel. Dat model maakt je bewust van de ‘slimheid’ van jouw organisatie en maakt je tegelijk bewust van de positie van de partners waarmee je samenwerkt. Dat onderling begrip helpt om concrete resultaten te behalen!

We zijn benieuwd waar we met elkaar staan wanneer Smart World Expo 2023 zich aandient.

Nieuwe adviseur Joeri Pieterson

By Nieuws

Als kind keek ik al met verwondering uit het treinraam naar al datgene wat het in Nederland zo makkelijk maakt om van A naar B te komen. Ook bij het fietsen door mijn geboortestad Amsterdam heb ik zolang ik mij kan herinneren een opvatting over hoe deze is aangelegd, of over hoe het soms lijkt dat de verbouwing nooit af is. Kortom, de infrastructuur & openbare ruimte in ons land ligt mij aan het hart.

Het is achteraf gezien geen wonder dat ik na mijn afstuderen van de master Sustainable Business & Innovation (Universiteit Utrecht) vrijwel gelijk aan de slag ben gegaan bij phbm. De laagdrempelige cultuur en de menselijke kijk op duurzaamheid maakten dat phbm voor mij de juiste match is. Met werkervaring in de energie-infrastructuur en duurzame gebiedsontwikkeling ga ik mij als adviseur nu verder ontwikkelen tot allround sparringpartner voor overheden en aannemers.

Met brede interesse en een open houding ga ik de samenwerking aan. Hierbij vind ik het belangrijk om meerdere perspectieven te overwegen en daadkrachtig te handelen, met oog op het alsmaar veranderende speelveld. In mijn vrije tijd ben ik graag actief bezig met verschillende sporten zoals voetbal, tennis & calisthenics. Maar een avondje lekker eten, drinken en film kijken is minstens net zo belangrijk voor mij.

Voor vragen over phbm en onze projecten, of voor het inplannen van een kop koffie, kan je me altijd bereiken op: j.pieterson@phbm.nl.  

Ben jij je bewust van hoe slim je jouw leefomgeving wilt hebben?

By Nieuws

Ben je werkzaam bij een innoverende marktpartij? Dan geef je hier misschien een heel ander antwoord op dan een ambtenaar. Vaak praten we bij dit onderwerp totaal langs elkaar heen. Dat kan ‘slimmer’!

Gelukkig is er een oplossing. Eén waarbij we het voorstellings- en inlevingsvermogen eens even goed activeren: het BewustwordingsModel. Dit model maakt die toekomst ineens tastbaar, het helpt je om ver vooruit te kijken en je te realiseren waar jij voor staat.

Afgelopen donderdag presenteerde phbm dit model en onze visie op mobiliteit en ethiek in de slimme stad. Nog voordat de presentatie eindigde, was de brainstorm volop gaande. De borrel kwam te vroeg: er waren nog veel meer ideeën uit te wisselen. Conclusie? … het model werkt.

Maar het kan nòg beter. We willen in het bijzonder onze externe deelnemers Olga RachtchoupkinaErwin Dolmans, Pien BanusMarieke BeekersHerald Van Heerde en Stefan Aarts bedanken voor hun bijdrage tijdens de gesprekken. Met jullie ideeën komt er een scherpere 2.0 versie van het model, waarin ethiek centraler komt te staan. ‘Want,’ zeiden jullie, ‘ethiek herijkt het model, het zou de basis moeten zijn van bewustwording over de slimme stad’. Ook kwamen we tot de conclusie dat slimmer niet per se beter is, en dat dat duidelijk in het model te zien moet zijn.

phbm gaat aan de slag. Benieuwd naar versie 2.0 van het BewustwordingsModel? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief onderaan de pagina en/of knoop het gesprek met ons aan.