Skip to main content
Monthly Archives

juli 2023

Nieuwe adviseur Marjolein Terpstra

By Nieuws

Mensen zijn voor mij belangrijk: ik ga graag betekenisvolle verbindingen aan en werk graag samen aan een mooiere wereld, niet alleen voor nu maar ook voor toekomstige generaties. Per 1 juli ben ik gestart bij phbm in een gecombineerde functie als adviseur en teamleider. phbm stelt de mens centraal en dat spreekt mij erg aan!

Ook op persoonlijk vlak ben ik me bewust van de verantwoordelijkheid die ik heb om de wereld goed te behandelen voor nu én achter te laten, niet in de laatste plaats voor mijn twee zoontjes. Ik houd van de natuur en wandel er het liefst doorheen. Daarom eet ik nagenoeg geen vlees meer, reis ik het liefst per OV, consumeer ik veel bewuster en investeer ik in duurzame maatregelen voor mijn huis. Naast werk en gezin houd ik van dieren (ik heb een kat en rijd paard), muziek (concerten, festivals) en lekker eten.

In de afgelopen 10 jaar heb ik mij in het domein van mobiliteit en in de ICT mogen ontwikkelen tot een goede project- en procesmanager, waarin ik verder kijk dan alleen de vraag die wordt gesteld en de oplossingen die voor de hand liggen. Hoe creëren we een leefomgeving waarin iedereen kansen en mogelijkheden heeft? Hoe werken we samen, hebben we aandacht voor de belangen van iedereen en kunnen we beslissingen nemen? Ik houd van complexe problemen met veel stakeholders waarin ik verbindend en resultaatgericht werk. Samenwerken zit in mijn DNA, waarin ik streef naar het creëren van een veilige omgeving waarin iedereen zichzelf kan en mag zijn, waardoor er een constructieve en open sfeer ontstaat.

Wil je meer weten of een kopje koffie met me drinken? Graag! Neem contact met me op via m.terpstra@phbm.nl

phbm helpt biodiversiteit en Bee Heroes

By Nieuws

KUNSTFORT VIJFHUIZEN – Vrijdag 7 juli, een paar bijen vliegen nieuwsgierig voorbij. Een paar phbm’ers steken bramen. Verderop zaaien phbm’ers bloemen en maken gaten om bomen te planten. Ook moet de nodige stormschade worden opgeruimd. Op het Kunstfort in Vijfhuizen, werken twintig phbm’ers zich in het zweet, om de lokale biodiversiteit een boost te geven en ruimte te bieden aan honingbijen. Zodoende ontstaat er een veerkrachtig eco-systeem. Door het aanleggen van bijenbeplanting zoals krokussen, een kruidenbed, klimop en een wimperlinde, kan een imker op natuurvriendelijke wijze voor twee bijenvolken zorgen.

Bramenstruiken steken
De laatste jaren heeft de bramenstruik veel terrein gewonnen, onder meer door de uitstoot van stikstof. Dat is op het kunstfort goed te zien. Bramenstruiken overheersen. Dat zorgt voor een monocultuur. Veel andere bloemen en planten worden verdrongen. Door het steken van bramenstruiken en het planten van bijenbeplanting, krijgen de (honing)bijen en andere insecten meer leefruimte.

Bijensterfte
Sinds de jaren 90 is er een wereldwijde bijensterfte een groot probleem. Van de 360 soorten bijen in Nederland dreigt meer dan de helft te verdwijnen. Bestuiving door bijen is nodig voor meer dan 75% van de voedselgewassen, vooral groenten en fruit. In de natuur heeft meer dan 85% van de wilde planten bestuiving nodig.

Bee Heroes
Bee Heroes is in 2013 begonnen als project door Mariken Straat en later als programma doorgezet. Het gaat over bijen en thema’s als biodiversiteit, ecologie, voedsel, landbouwbeleid en klimaatverandering. Naast de fysieke bijdrage heeft phbm ook een financiële donatie gedaan aan Bee Heroes. Zodat zij workshops kunnen geven aan scholen of ouders met kinderen, rondom het thema bijen, bijensterfte en biodiversiteit. Zo kan Bee Heroes zich blijvend inzetten voor de lokale biodiversiteit.

Mocht je geïnteresseerd zijn, en je ook willen inzetten en wil je in contact komen met deze maatschappelijk betrokken organisatie, neem dan contact op met m.karsten@phbm.nl, of rechtstreeks met info@beeheroes.nl.

phbm bouwt mee aan een circulaire infrasector

By Nieuws

Op 3 februari 2023 startte het tweede Partnerprogramma De Circulaire Weg: hét samenwerkingsprogramma voor ontwikkeling en toepassing van een circulair businessmodel in de infrasector. Gemeente Veenendaal en adviesbureau phbm versterken vanaf 1 juli dit programma om samen te werken aan het versnellen van circulariteit. Die versnelling is hard nodig. In 2050 moet de wijze van bouwen ingrijpend anders, zonder nadelige impact op milieu en verspilling van grondstoffen. De infrasector ligt nog lang niet op koers om deze doelen te behalen. 

Ambities
Het blijkt moeizaam in de praktijk om wegen, bruggen en andere infrawerken aan te leggen, te onderhouden en te verwijderen zonder een grote negatieve impact te hebben op milieu en grondstofgebruik. De Circulaire Weg maakt met een nieuw businessmodel het makkelijker maken voor opdrachtgever en opdrachtnemer om projecten circulair uit te voeren. We onderzoeken in projecten hoe het model bijdraagt aan het behalen van circulaire doelstellingen. Door draagvlak te creëren bij gemeenten, RWS, bouwers, adviesbureaus en financiers ambiëren we een schaalbaar en breed toepasbaar model te hebben eind 2024.

Hoe werkt het DCW-businessmodel?
De kern van het model is gedeeld rentmeesterschap: de bouwer of leverancier blijft (mede)-verantwoordelijk voor de weg of de materialen. Hierdoor heeft hij een belang om de levensduur van de materialen te verlengen of deze hoogwaardig te hergebruiken. Zo gaat hij vanzelf anders ontwerpen, bouwen en onderhouden. In De Circulaire Weg wordt hier op 3 niveaus aan gewerkt: contractueel, in de samenwerking en financieel: de betalingsstructuur ondersteunt circulair denken i.p.v. dit tegen te werken. In de 6 projecten in het eerdere partnerprogramma (2020-2022) zag de TU Delft sterke circulaire resultaten, zoals verlaging milieukosten (MKI) met percentages tot 80% en goede bescherming van de materialen gemeten in de Material Circularity Index (MCI).

Versterking
De partners werken aan hun eigen projecten én leveren instrumenten op die breed in te zetten zijn in de sector. Denk aan bouwstenen voor aanbestedingsleidraad en contracten, een financieel model en een afwegingskader zodat partijen eenvoudig inzicht krijgen wanneer het model meerwaarde heeft voor hun organisatie. Dit alles doen we per 1 juli met twee nieuwe partners die graag bijdragen aan de verdere ontwikkeling en implementatie van dit model. Frederike Noppers, programmamanager: ‘Ik ben erg blij om phbm en gemeente Veenendaal te verwelkomen bij De Circulaire Weg. Met de expertise van phbm in samenwerking en gedrag kunnen zij veel bijdragen aan het verder vormgeven deze nieuwe samenwerkingsvorm. De Gemeente Veenendaal is al eerder vernieuwend geweest in circulaire projecten in de B&U. We zijn dus heel enthousiast om met hen als partner dit businessmodel te testen en toe te passen in de GWW. Ik kijk zeer uit naar de goede samenwerking en deze nieuwe impuls aan het partnerprogramma!’ 

Gemeente Veenendaal
Circulair denken en doen. Drie woorden waar we niet meer omheen kunnen anno 2023 en de urgentie is hoger dan ooit. Als gemeente heeft Veenendaal de opgave om te werken aan een leefbare stad. Juist als beheerder en ontwikkelaar van de openbare ruimte hebben we een aanjagersrol wat ons de mogelijkheid biedt om ervoor te zorgen dat circulariteit wordt ingebed in de ontwikkeling en het beheer van nieuwe projecten. Wouter van Beijnum (manager opgave Duurzaam Veenendaal) geeft hierbij aan: “zo werken we samen aan een duurzame stad voor iedereen.” Tegelijkertijd roept de wijze waarop dit het beste kan worden ingericht veel vragen op. “Dit partnerprogramma geeft ons de mogelijkheid om samen te werken, kennis en ideeën te delen en in de praktijk te toetsen en zo samen tot het best passende circulaire business model voor de infra te komen. We zien uit naar een goede en leerzame samenwerking” 

phbm biedt meerwaarde voor de samenwerking
Nederland leefbaar en duurzamer achterlaten voor de volgende generaties, daar geloven wij in bij phbm. Samenwerken is hierin een essentieel onderdeel om dit te bereiken. “Een partnerschap is de ultieme vorm van een duurzame samenwerking en op deze manier hopen we nog meer impact te maken in de wereld van infrastructuur en openbare ruimte” aldus Roel van der Weerd. Het partnerprogramma van de Circulaire Weg sluit hierbij aan met de mooie intentie om duurzame ontwikkeling in de markt te stimuleren en dit breed toepasbaar te maken in de markt. De geleerde lessen delen, elkaar inspireren en kijken hoe we nog beter en efficiënter kunnen samenwerken naar een circulaire infrasector. “We kijken er naar uit onze visie en expertise over samenwerkingen te delen met de partners in het programma en zo met elkaar de ontwikkeling van het programma en circulaire infrasector te bevorderen” aldus Maarten van Son

 

Partnerprogramma De Circulaire Weg is een samenwerking van Gemeente Amsterdam, Rijkswaterstaat, Gemeente Amersfoort, Ballast Nedam, Dura Vermeer, Sweco, NWB Bank, Gemeente Veenendaal, phbm en de TU Delft.