Skip to main content
Monthly Archives

juni 2018

UAV-GC proeverij voor gemeentes

By Nieuws

UAV-GC is binnen de infrawereld inmiddels een bekend begrip. Maar ervaring met de UAV-GC heeft nog lang niet iedereen. Veel gemeentes worstelen met de vraag of ze UAV-GC willen toepassen en zo ja,  op welke manier. Veel voorkomende vragen die wij horen zijn: Wat zijn de voordelen, welke projecten zijn geschikt, wat betekent het voor mijn organisatie?

Wij herkennen de worsteling van deze gemeentes en boden ze daarom een proeverij aan. Op 7 juni is een zestal gemeentes bij elkaar gekomen op ons kantoor om te leren  over de (on)mogelijkheden, kansen en uitdagingen van de UAV-GC. Marcel Krikke (directeur van phbm) heeft de aanwezigen eerst meegenomen in de geschiedenis van de UAV-GC en de ervaringen die hij en phbm met deze manier van samenwerken hebben. Daarna is onder begeleiding van experts van phbm in parallelsessies dieper ingegaan op specifieke onderwerpen.

Aan de keuze om een project te contracteren onder de voorwaarden van de UAV-GC ligt een gedegen afweging ten grondslag. Van tevoren leefde bij een aantal aanwezigen het beeld dat een rekenformule of tool bestaat waarin je bepaalde waarden stopt en daar vervolgens het antwoord uitrolt. Helaas bestaat zo’n tool niet. Wel is duidelijk geworden welke aspecten een rol spelen in de keuze en wat bij de uitvoering komt kijken. Ook is een aantal overtuigingen besproken en verzacht, met name over de onmogelijkheden bij een ‘UAV-GC project’.

De parallelsessies vlogen voorbij, veel vragen en voorbeelden zijn behandeld. Tijdens de afsluitende borrel, in de zon, konden de aanwezigen nog hun laatste vragen stellen en nader met elkaar kennis maken. We kijken terug op een geslaagde middag, waarin uitgebreid is gediscussieerd en veel kennis is gedeeld. Op naar onze volgende kennissessie!