Skip to main content
26 juni 2024

Van Dynamisch aankoopsysteem naar een Raamcontract

Wist je dat er in Nederland meer dan 400 Dynamische Aankoopsystemen (DAS) zijn, en dat meer dan 800 (semi)overheden van een Dynamisch Aankoopsysteem gebruik maken voor de inhuur van tijdelijke medewerkers. Deze online systemen zijn een doorn in het oog van partijen die net zoals phbm op basis van een gelijkwaardig partnerschap willen werken en niet alleen leverancier willen zijn.

DAS zorgt voor grote afstand tot de markt
Een online systeem, zoals een DAS, zorgt voor een grote (digitale) afstand tot de markt rondom inhuur van tijdelijke medewerkers. Marktpartijen en zzp’ers schrijven liever niet in.  Wat is de vraag nu echt? Waar zit de behoefte? Wil ik deze opdracht zelf wel doen? Het inschrijven is een hele papierwinkel en kost enorm veel tijd en inspanning voor de inschrijver. Als de genoemde vragen niet duidelijk zijn waarom zou ik dan zoveel inspanningen doen om in te schrijven?

Onduidelijk wie selectie maakt
Bij een uitvraag via een DAS is het onduidelijk wie de keuze voor het uitnodigen van een gesprek maakt. Doet een systeem op basis van AI dit? De mensen achter het DAS? Of de inhurende manager? Als het de mensen achter het systeem zijn, dan is het maar te hopen dat die verstand hebben van de markt en snappen dat een Contractadviseur bijna het zelfde doet als een Assistent Contractmanager. Toch?

DAS niet de enige oplossing om aan Europese inkoop richtlijnen te voldoen
(Semi) overheden denken vaak dat ze alleen door een DAS te gebruiken aan de Europese inkoop richtlijnen voldoen. Ook denken ze dat ze alleen op deze manier de kwalitatief juiste tijdelijke medewerkers kunnen verwerven. Het tegendeel is waar. Er zijn meerdere manier van samenwerkingen en contractering mogelijk om aan de Europese inkoop richtlijnen te voldoen.

Kies voor een raamovereenkomst!

Mijn oproep aan alle (semi) overheden is: Kies voor een raamovereenkomst!
Het % in te vullen inhuur uitvragen is met 91% van het totaal aantal flexibele schil vragen zeer hoog. De communicatielijnen zijn kort en de raamcontractant en (semi) overheid bouwen aan een lange termijn samenwerking waar de raamcontractant en de aanbestedende dienst elkaar steeds beter leren kennen en nog meer succesvolle matches maken. Die succesvolle match zit hem vooral in de continuïteit die met 84% van het afronden van de opdracht hoog is.

Van leveranciersrelatie naar gelijkwaardig partnerschap
Door met een raamovereenkomst te werken ontstaat een gelijkwaardig partnerschap in plaats van een leveranciersrelatie. De beweging naar gelijkwaardige partnerschappen is in infrastructuur al langer gaande in bouwteam projecten. In de flexibele schil oplossingen is dit een uitstekende ontwikkeling. Het levert duurzamere matches, marktkennis en arbeidsvreugd op voor alle partijen, win-win-win.

Stop met Dynamische aankoopsystemen
Kies voor oplossingen voor de flexibele schil waarbij je als (semi) overheid meer contact met contractpartners hebt. Stop met Dynamisch aankoopsystemen!