Skip to main content
11 maart 2024

Welke waarden zijn belangrijk voor mobiliteitsoplossingen over 20 jaar?

In 2023 bestond phbm 20 jaar, een mooie aanleiding om met het thema Smart City eens twintig jaar in de toekomst te kijken en in het bijzonder naar mobiliteit. Strategische beleidsmakers houden zich dagelijks bezig met mobiliteit in de toekomst, want daarvoor moeten zij nu cruciale (beleids)keuzes maken. Welke waarden liggen er eigenlijk onder die keuzes en hoe gaan we daar vervolgens mee om? Om hierover in gesprek te gaan, organiseerde phbm afgelopen 29 februari een sessie begeleidingsethiek . 

Tijdens de sessie legden adviseurs Edo Haitsma, Susan van Esch en Bas Schilder een prikkelende case voor aan vijftien bevlogen professionals uit het netwerk van phbm. Zij namen de deelnemers mee naar 2044, waarin de toegang tot mobiliteit schaars is. Op basis van welke waarden verdelen we – als samenleving – mobiliteit? Hoe vullen we brede welvaart eigenlijk in? Er werden vele perspectieven op de case gegeven tijdens de middag. Wat vooral opviel is dat aan het begin primaire reacties van weerstand en afwijzing veel naar voren kwamen, maar dat deze gaandeweg plaatsmaakten voor fundamentele discussies over wat voor toekomst we willen voor onszelf en de generaties na ons. In de sessie kwam naar voren welke waarden het belangrijkst zijn om te borgen als er strategische keuzes te maken zijn in het vormgeven van de mobiliteit van de toekomst.  

Begeleidingsethiek is een waardevolle manier om een brede blik op beleid, plannen en oplossingen te geven, omdat alle deelnemers van de sessie worden uitgedaagd zich te verplaatsen in andere perspectieven. Dit kan op zowel strategisch als tactisch en operationeel niveau van belang zijn. Dank aan alle deelnemers voor hun bijdrage! 

Wil je meer weten over wat begeleidingsethiek voor jouw organisatie of project kan betekenen? Neem dan contact op met Susan van Esch of Edo Haitsma via s.vanesch@phbm.nl of e.haitsma@phbm.nl.