Skip to main content

Woensdag 27 januari stond er weer een volledige SNA inspectie op het programma.
Tijdens zo’n SNA inspectie worden we getoetst op NEN 4400-1 norm. Deze stelt eisen aan in Nederland gevestigde uitzenders en (onder)aannemers van werk. Er wordt onder andere gekeken naar de financiële, loon-en personeelsadministratie. Tijdens de inspectie werden geen non-conformiteiten gevonden wat resulteert in een succesvolle verlening van ons SNA-keurmerk. Met dit keurmerk tonen we aan dat we een betrouwbare partner zijn voor opdrachtgevers.

Onder andere de volgende verplichtingen uit arbeid zijn beoordeeld en gecontroleerd:

  • Identificatie van de onderneming
  • Aangifte en afdracht van verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting
  • Naleving Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag
  • Identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland
  • Voorkomen van risico’s op aansprakelijkstelling en boetes door in- en doorlenen of uitbesteden van werk

Het SNA-keurmerk biedt op deze manier extra zekerheid aan opdrachtgevend Nederland en draagt bij aan een gezonde sector met een gelijk speelveld.