All Posts By

Annelies

Autonomie in optima forma!

By | Nieuws

Vorige week hebben de phbm’ers tijdens de tweewekelijkse phbm-dag gewerkt aan hun autonomie. Wat is autonomie eigenlijk? Wanneer ben je autonoom? En waarom is autonomie belangrijk? Interessante thema’s die in interactieve oefeningen zijn verkend. De intensieve en leerzame workshop in de ochtend werd opgevolgd door een ontspannen middag. De phbm’ers hebben fanatiek dodgeball (trefbal op trampolines) gespeeld. Samenwerken was cruciaal om als team winnend de arena te verlaten, net als in het “normale” werkveld. Tot slot hebben we afscheid genomen van Rachel Damwijk, die na 3,5 jaar haar droom verder najaagt.

Data-Gedreven Projectbeheersing

By | Nieuws

“Without data, you’re just another person with an opinion.”

Deze quote van de Amerikaanse statisticus Edwards Deming zet je aan het denken over de juistheid van besluiten die worden genomen binnen projecten. Een phbm’er viel het recent op dat bijzonder veel aannames worden gedaan binnen projecten. Aannames gebaseerd op eigen expertise en op eigen deskundigheid. Een dergelijk aanname hoeft niet altijd waar te zijn, maar toch kan dit de keuze van een projectmanager sterk beïnvloeden. De aanname van één deskundige kan dus cruciaal zijn. Maar waarom dan niet de aannames van tien of misschien wel honderd deskundigen gebruiken die de desbetreffende situatie al eens meegemaakt hebben?

Data zijn een verzameling van ervaring en kennis van verschillende mensen in bepaalde situaties. Door dit goed te documenteren kan men deze verzameling raadplegen om besluiten te onderbouwen. Het is een keuze om je project data-gedreven aan te pakken. Het kan een projectmanager ondersteunen bij het plannen, monitoren en controleren van projecten. Denk bijvoorbeeld aan data over doorlooptijden van bepaalde werkzaamheden. Deze kunnen erg goed van pas komen in de tijdsplanning van een project. Maar ook kan een risicodatabase geraadpleegd worden. Wat zou het handig zijn om de beheersmaatregelen te bekijken van anderen die al eens eerder een soortgelijk risico hebben meegemaakt. Met deze voorbeelden maak je niet alleen gebruik van de kennis die je op dat moment in huis hebt, maar je maakt gebruik van al de (data-gedocumenteerde) kennis die je ooit in huis hebt gehaald. Data kunnen een goudmijn zijn voor de efficiëntie van het project.

De toepassing van data is de sleutel tot het efficiënter maken van projecten. Zonder data ben je immers gewoon weer iemand met een mening!

 

Meer informatie over Data-Gedreven Projectbeheersing? Neem contact op met Jason Evenden 06-11264563.

phbm groeit verder in 2019

By | Nieuws

phbm is 2019 goed gestart met een mooie nieuwe website, een goed  gevulde projectenportefeuille en twee nieuwe collega’s.  En ook in dit jaar blijven we verder groeien.

Eind 2018 raakte phbm in gesprek met Eline Haex. Zij kwam al een aantal jaren over de vloer als adviseur uit de arbeidsbemiddeling. Die baan had ze opgezegd en zo kwamen ze in gesprek over kansen en uitdagingen bij phbm. Gezien de groeiambities van phbm, zowel intern als extern, werd het tijd om de HR afdeling verder te professionaliseren. Als snel werden de handen geschud en op 1 december is Eline gestart als HR Manager.

“phbm als organisatie past heel goed bij mij. Ik geloof erg in het werken vanuit ‘de mens centraal’. De mens is ook volgens phbm de belangrijkste succesfactor in het realiseren van succesvolle projecten en daar sluit ik me volledig bij aan. Ik heb me altijd geïnteresseerd in de ontwikkeling van mensen. Ieders unieke talenten kunnen optimaal worden ingezet bij phbm. Dit jaar staat nóg meer in het teken van groei en ontwikkeling. Voor de huidige collega’s betekent dit persoonlijke groei en ontwikkeling aan de hand van hun eigen geformuleerde ontwikkelplan. Naast vakinhoudelijke ontwikkeling investeert phbm veel tijd en energie in de persoonlijke ontwikkeling van collega’s, leiderschap noemen we dat. Wanneer medewerkers gelukkig zijn in hun werk en hun talenten optimaal inzetten zal onze opdrachtgever met tevredenheid terugkijken op een succesvolle samenwerking. Samen met de collega’s kijk ik daarom naar hun talenten en zullen we samen bepalen hoe we deze het beste kunnen inzetten en ontwikkelen. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor de groei van het aantal interne adviseurs”.

Kortom, 2019 beloofd een mooi jaar te worden met focus op groei en ontwikkeling om zo nog beter te kunnen samenwerken .

Afstudeerder bij phbm

By | Nieuws

Elvira doet vanuit de masteropleiding Construction Management & Engineering van de faculteit Civiele techniek aan de TU Delft haar afstudeeronderzoek bij phbm. Ze onderzoekt hoe circulaire economie precies opgenomen moet worden in contracten zodat er duidelijkheid is voor zowel opdrachtnemer als opdrachtgever. Door duidelijkheid over het concept is beter waarborging ervan gedurende het ontwerp en de uitvoering van het project mogelijk.

Circulaire economie wordt gezien als de toekomst en daarom heeft de Nederlandse overheid het ‘Nederland Circulair in 2050’ programma opgezet. Hierin geeft het parlement een framework waarmee we in 2050 onze economie hebben omgebogen naar een circulaire. Niet raar, want klimaatverandering, een groeiende vraag naar grondstoffen en afhankelijkheid van andere landen zijn redenen om af te stappen van een lineaire economie.

In het ‘Nederland Circulair in 2050’ programma zijn vijf sectoren aangewezen die grote stappen moeten zetten wat betreft circulaire economie. Eén van deze sectoren is de constructie industrie: een belangrijke sector in de Nederlandse economie met een jaarlijkse productie van ongeveer 60 miljard euro en minstens 458.000 werknemers. Daarnaast is de constructie industrie verantwoordelijk voor 35% van het totale afval van Nederland. Het gebruik van materiaal in de Nederlandse constructie en sloop is de grootste boosdoener als het gaat om klimaatverandering; het is verantwoordelijk voor ongeveer 70% van de totale uitstoot. Herevaluatie van gemaakte keuzes in het (her)gebruik van materialen in de constructie sector is dus essentieel. Ondanks het feit dat al veel wordt gerecycled is de constructie industrie nog steeds verantwoordelijk voor een groot deel van het transport dat plaats vindt en energie dat gebruikt wordt. Een nieuwe manier van denken, ontwerpen, construeren, onderhouden en functioneren is daarom nodig. Circulaire economie kan de uitkomst bieden.

Circulaire economie klinkt interessant en het wordt steeds meer toegepast in de praktijk. Toch blijkt dat verschillende actoren in de constructie industrie moeite hebben met dit opkomend concept. Daarnaast is er nog geen goede beweegreden voor verschillende spelers om het concept daadwerkelijk toe te passen in projecten. Doordat het toepassen van circulariteit in constructie projecten een uitdaging is, is het aantrekkelijk hier weinig tot niks mee te doen. Een oplossing: circulaire economie opnemen in het contract.

Elvira kijkt er naar uit samen met phbm een onderzoek neer te zetten dat bijdraagt aan de circulaire economie van Nederland!

Belle en Susan: Twee nieuwe phbm’ers!

By | Nieuws

Vanaf 7 januari versterken Susan van Esch en Belle Montanus het team van phbm adviseurs. Belle heeft tijdens haar opleiding planologie en minor aanbesteding- en bouwrecht kennis en interesse gekregen in de infrastructuur.

Ze kijkt er naar uit om bij phbm haar ervaring en kennis te verrijken en voegt dankzij haar nieuwsgierigheid en analytische vermogen nieuw elan toe aan phbm. Susan is gespecialiseerd in risicoanalyses en het in kaart brengen (QGIS) van sociale en/of natuurlijke risico’s. Deze ervaring en kennis gaat ze toepassen in de infrastructuur en mobiliteitswereld en ze is daarom een goede aanvulling voor het phbm-team. Welkom bij phbm, Belle en Susan!

 

 

Bram 10 jaar bij phbm!

By | Nieuws

Bram is, na een korte carrière bij Berenschot en Grontmij, op 1 november 2008 in dienst gekomen bij phbm. Voordat Bram in dienst kwam was hij al een half jaar werkzaam voor phbm, maar besloot hij eerst om een reis van zes maanden door centraal Amerika te maken als voorbereiding op tien jaar phbm. Met een koffer vol ervaring en een opbloeiende carrière als badmintonner begon Bram aan zijn eerste opdracht als tenderondersteuner bij Dura Vermeer Railinfra. Inmiddels heeft Bram zich ontwikkeld als een ervaren Systems Engineer en Toetscoördinator. Hij is de succesfactor geweest bij verschillende opdrachten voor Arup, Rijkswaterstaat, gemeente Hoorn, waterschap Groot Salland en de gemeente Amsterdam.

 

Inmiddels is Bram getrouwd met Lichu en wordt hij binnenkort vader van zijn tweede kind, een ervaring waar Bram met veel liefde over kan vertellen. Ook binnen phbm neemt Bram met zijn onconventionele blik op de wereld en zijn gevoel voor humor een belangrijke plaats in. We hebben de afgelopen 10 jaar enorm van je genoten Bram en we kijken uit naar de komende jaren!

 

 

Netwerkbijeenkomst 2018

By | Nieuws

Op 8 november heeft phbm weer een netwerkevenement georganiseerd. Het doel van deze middag was om kennis met elkaar te delen, kennis met elkaar te maken en een boeiende middag te hebben. Wij vinden dat we daarin samen met alle aanwezigen zijn  geslaagd.

Joost vertelde aan de hand van veel voorbeelden hoe ogenschijnlijk duidelijke contractteksten toch tot verwarring en discussie kunnen leiden. En dat opdrachtgevers en opdrachtnemers soms geboeid zijn door de EMVI beloften die gemaakt zijn bij de inschrijving.

Tijdens de opdracht met het bouwen van de toren en de geboeide opdracht hebben de aanwezigen kunnen ervaren dat het uitspreken van je ambities, doelstellingen en communicatie van cruciaal belang is om tot een succesvol project te komen.

Op de afsluitende borrel werd er volop genetwerkt, het was zelfs zo’n succes dat we de laatste mensen naar huis moesten sturen.

Samenwerken in contracten

By | Nieuws

Experis en phbm hebben de handen ineen geslagen en op 1 november een workshop georganiseerd voor 30 studenten van de minor Assetmanagement van de Hogeschool Utrecht, de Haagse Hogeschool en Saxion Hogeschool. Het thema van deze workshop was ‘samenwerken in contracten’.

Tijdens de workshop hebben we de studenten uitgedaagd om vanuit de rol van de opdrachtnemer of de opdrachtgever samen te werken aan een oplossing in een bestaand infrastructuurproject. De studenten hadden de belangen van hun rollen goed voor ogen; de onderhandelingen gingen er dan ook stevig aan toe. We hebben de middag afgesloten met een borrel en we kijken terug op een geslaagde middag!

UAV-GC proeverij voor gemeentes

By | Nieuws

UAV-GC is binnen de infrawereld inmiddels een bekend begrip. Maar ervaring met de UAV-GC heeft nog lang niet iedereen. Veel gemeentes worstelen met de vraag of ze UAV-GC willen toepassen en zo ja,  op welke manier. Veel voorkomende vragen die wij horen zijn: Wat zijn de voordelen, welke projecten zijn geschikt, wat betekent het voor mijn organisatie?

Wij herkennen de worsteling van deze gemeentes en boden ze daarom een proeverij aan. Op 7 juni is een zestal gemeentes bij elkaar gekomen op ons kantoor om te leren  over de (on)mogelijkheden, kansen en uitdagingen van de UAV-GC. Marcel Krikke (directeur van phbm) heeft de aanwezigen eerst meegenomen in de geschiedenis van de UAV-GC en de ervaringen die hij en phbm met deze manier van samenwerken hebben. Daarna is onder begeleiding van experts van phbm in parallelsessies dieper ingegaan op specifieke onderwerpen.

Aan de keuze om een project te contracteren onder de voorwaarden van de UAV-GC ligt een gedegen afweging ten grondslag. Van tevoren leefde bij een aantal aanwezigen het beeld dat een rekenformule of tool bestaat waarin je bepaalde waarden stopt en daar vervolgens het antwoord uitrolt. Helaas bestaat zo’n tool niet. Wel is duidelijk geworden welke aspecten een rol spelen in de keuze en wat bij de uitvoering komt kijken. Ook is een aantal overtuigingen besproken en verzacht, met name over de onmogelijkheden bij een ‘UAV-GC project’.

De parallelsessies vlogen voorbij, veel vragen en voorbeelden zijn behandeld. Tijdens de afsluitende borrel, in de zon, konden de aanwezigen nog hun laatste vragen stellen en nader met elkaar kennis maken. We kijken terug op een geslaagde middag, waarin uitgebreid is gediscussieerd en veel kennis is gedeeld. Op naar onze volgende kennissessie!