Skip to main content

Onze adviseur Sophie Buchner sloot onlangs de training Lean Green Belt met succes af. Omdat ze hier zo enthousiast over is, besloot ze de opgedane kennis te delen met haar collega’s binnen phbm. Via zoom gaf ze een interactieve presentatie om de piramide van Lean uit te leggen.

De Green Belt-training bestaat uit acht ochtenden met theorie en vooral veel praktijktoepassing. Dit maakt dat het direct te vertalen is naar een project én toepasbaar is binnen phbm. Lean werken gaat uit van de basis dat het werk efficiënt, nuttig en zinvol is en plezier geeft. En het kan áltijd beter. Binnen het project waar Sophie werkt is de eerste verandering al te merken. Vanaf nu wordt een weekstart georganiseerd waar de koppen bij elkaar worden gestoken om de acties en voortgang te bespreken. Ook is dit de plek om eventuele zorgen, leerpunten en successen te delen. Doordat niet iedereen elkaar wekelijks echt zíet door het thuiswerken, is dit moment extra waardevol. Het draagt goed bij aan het versterken van de samenhang van het team.

Lean werken
Aan de hand van dit filmpje doorliep Sophie de piramide. Lean werken streeft naar perfectie, Lebbis schetst in dit filmpje ook de perfecte ervaring. Perfectie hebben jij en je collega’s voor een groter deel dan je denkt zelf in de hand! In kleine stapjes, verbetering voor verbetering, experiment voor experiment. Waarom loopt de procedure zoals die dat doet? Waarom doe jij je werk zoals je dat doet? Kan er iets worden verbeterd?

De perfecte ervaring
Om naar een perfect product of een perfecte dienst te streven is het belangrijk te weten wat die perfectie dan inhoudt. De waarde die de klant hecht aan het product of de dienst is hierin de basis. Lebbis geeft in het filmpje aan wat voor hem de perfecte ervaring zou zijn. Wat is nu echt waar een klant voor wil betalen, en wat dus niet?

En hoe kom je bij die perfecte klantwaarde? De handelingen ten behoeve van het product of de dienst spelen een grote rol. Zijn er binnen het proces wachttijden, stappen of procedures die efficiënter kunnen? Zit jouw bedrijf of project in de goede flow? Met de Leantraining zijn hier handvatten en methoden voor gegeven. Zorg dat je de basis en het doel goed in het vizier hebt. Dan is werken aan verbetering eigenlijk heel toegankelijk en kan het heel efficiënt!