Skip to main content

Smart City

Bij thema Smart City richten wij onze blik vooruit. Ontwikkelingen gaan snel, digitalisering en technologisering stoppen niet. Wat betekent dit voor onze mobiliteit en hoe het land het beste ingericht kan worden? Dit is een tijd van grote transities op tal van gebieden. Welke rol speelt ethiek hierbij? Het is essentieel om waarden en normen goed te borgen. Graag maken wij partijen bewust van hun eigen positie en die van de ander in deze veranderende wereld. Er liggen veel kansen die wij benutten voor een (nog) mooiere, duurzame leefomgeving.

Hoe creëren wij waarde

Smart City is bij phbm opgedeeld in drie pijlers: Mobiliteit, Ethiek en Strategie & Bewustzijn. Hoe mobiliteit vorm te geven in een tijd van bevolkingstoename, klimaatverandering, woningnood, stikstofproblematiek is een kernvraag waar wij gemeentes en provincies in adviseren.

Ethiekbegeleidingssessies
Ethiek is een essentieel element om nieuwe ontwikkelingen op een rechtvaardige manier in de samenleving te doen landen. Ethiekbegeleidingssessies helpen in dit proces. Met een vraagstuk of (nieuw) product soms letterlijk op het midden van de tafel begeleiden wij deze sessies.

Bewustwordingsmodel
Samenwerking tussen verschillende soort partijen is belangrijker dan ooit om het hoofd te bieden aan uitdagingen van deze tijd. Regelmatig merken wij dat deze samenwerkingen beter zouden kunnen functioneren als partners bewuster worden gemaakt. Hiervoor hebben wij een tool, het Bewustwordingsmodel. Door partijen uit te dagen in workshops zichzelf te positioneren in dit model ontstaat inzicht op welk niveau geopereerd wordt en hoe dit zich verhoudt tot de positie van een ander. Ook geeft het een beeld met welke toekomstscenario’s rekening gehouden dient te worden.

Werk bij ons

Werk bij ons

Werk met ons

Werk met ons