Skip to main content

Duurzaamheid

Duurzaamheid is zorgen dat de projecten waarop wij werken tegemoetkomen aan de behoeften van de huidige generatie, zonder daarbij tekort te doen aan de komende generaties. Daarbij spelen alle stakeholders mee, van de lokale inwoner tot de personen achter de IPM-rollen. Van de gekozen strategie tot het materieel en materiaal. Wij zorgen dat projecten niet alleen duurzaam zijn, maar ook binnen de gestelde kaders worden uitgevoerd. Bij ons is SMARDT met DT.

Cyclus van infrastructuurprojecten
Het marktthema duurzaamheid is onderverdeeld in drie pijlers die de cyclus van infrastructuurprojecten weerspiegelen: beleid, inkoop en uitvoering.

Hoe creëren wij waarde

Duurzaamheid gaat over alle facetten van de samenleving en vraagt daarom om een integraal en concreet beleid. Wij geven advies en maken voor overheidsinstanties de baten van klimaatadaptieve maatregelen financieel inzichtelijk. Phbm creëert hierdoor een groter draagvlak voor klimaatadaptieve maatregelen, zowel bij bestuurders, burgers en aannemers.

Maatregelenatlas
Vanuit een ambitieus, realistisch en duurzaam overheidsbeleid en bedrijfsstrategie volgt het inkooptraject. Door middel van onze eigen Maatregelenatlas faciliteren wij overheden met het concretiseren van duurzaamheidsambities in het aanbestedingstraject. Met een accurate interpretatie en toelichting van gunningscriteria verzorgen wij het tendermanagement en schrijven wij winnende EMVI/BPKV documenten voor aannemers. Met kennis van beide kanten van het speelveld zorgen wij ervoor dat de opdrachtgever en opdrachtnemer elkaar vinden in de samenwerking.

Borging van duurzaamheid 
Wanneer een overeenkomst is bereikt is het zaak dat de duurzame oplossingen en maatregelen vanuit de aanbesteding ook optimaal en efficiënt worden toegepast in het project. Borging van duurzaamheid tijdens de uitvoering is daarom het sluitende hoofdstuk in het traject van duurzaam beleid tot een duurzame weg, brug of gebied. Door de dialoog te starten over het proces tot nu toe wordt de voortgang op de afgesproken duurzame maatregelen in kaart gebracht. De stellingen en daaropvolgende analyse dienen als voer voor een constructieve discussie over het realiseren van een zo duurzaam mogelijk project.

De opgedane kennis tijdens de uitvoeringsfase wordt daarna toegepast bij het uitwerken van realistisch overheidsbeleid en inkoop & het opzetten van een ambitieuze bedrijfsstrategie voor aannemers.

Werk bij ons

Werk bij ons

Werk met ons

Werk met ons