Skip to main content

Out of the box ideeën voor mobiliteitsplannen Zuidoostflank en Nieuw-West

Adviseur Daan Lammers is als Assistent Projectmanager betrokken bij de uitvoering van de mobiliteitsplannen Zuidoostflank en Nieuw-West van de Gemeente Amsterdam. Daan is medeverantwoordelijk voor de aansturing en programmering van deze opgaven. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de uitvoering van een aantal deelprojecten uit deze twee mobiliteitsplannen. In Zuidoost verzorgt hij de projecten die te maken hebben met het aanleggen van fietspaden richting Bijlmer-centrum en het station. In Nieuw-West ligt zijn focus op maatregelen als deelfiets, fietsparkeren en fietsroutes om de verbindingen in het stadsdeel te verbeteren.

 

Klant

Gemeente Amsterdam

Expertise

Projectmanagement

Adviseur

Daan Lammers

Thema

Smart City

Andere deelprojecten zijn verbetering in het vinden van bestaande routes door middel van thematische kunst onder de viaducten en het opstellen van een Nota van Uitgangspunten voor de S111. Deze industrieweg moet transformeren tot de ruggengraat van een nieuwe stadswijk. Bij deze transformatie ligt een complexe ruimtelijke opgave met betrekking tot de toekomstige verkeersstromen voor een nieuwe en moderne stad, de ondergrond (kabels en leidingen) en klimaat adaptieve inrichting.

Out of the box
Daan behartigt de overkoepelende belangen vanuit het mobiliteitsplan en is de spil tussen ingenieurs, stedenbouwkundigen en overige projectteamleden bij de verschillende deelprojecten. Hij gaat op zoek naar het probleem achter het probleem, is betrokken en komt met out of the box ideeën die zijn toegevoegde waarde extra onderstrepen.

Context van het project
Amsterdam groeit naar meer dan 1 miljoen inwoners in 2040. In Zuidoost ontstaat een nieuwe woonwijk op het industrieterrein Amstel III, en neemt ook het aantal bezoekers toe met de ontwikkeling van een nieuw theater op wat nu het Arenapark is. In Nieuw-West wordt het Schinkelkwartier ontwikkeld en zal de Noord-Zuidlijn worden doorgetrokken. Om ervoor te zorgen er een transitie plaats gaat vinden naar andere modaliteiten dan de auto, waarbij de stad bereikbaar blijft, zijn er in totaal zes mobiliteitsplannen opgesteld met diverse maatregelen. In de Zuidoostflank zijn dat er meer dan 90, en in Nieuw-West meer dan 50. Dit maakt het zeer gevarieerde en interessante uitdaging!