Skip to main content

Projectleider Brom- en Snorfietsen Uitstootvrij

Voor gemeente Amsterdam is Marjolein Terpstra als projectleider er verantwoordelijk voor dat de uitstootvrije zone voor brom- en snorfietsen tijdig wordt ingevoerd. Een belangrijk onderdeel daarbij is het stakeholder management, de beleidsuitvoering, de voorbereidingen voor de invoering én dat de belanghebbenden goed geïnformeerd zijn over wat dit voor hen betekent.

Over de invoering van de uitstootvrije zone beslist het college van burgemeester en wethouders door middel van een verkeersbesluit. Een belangrijke mijlpaal van dit project is dan ook dat dit besluit wordt genomen. Om voldoende draagvlak te creëren bij de omgeving, is al ruim van te voren gestart met het betrekken van belanghebbende partijen bij het project. Hierbij zoekt phbm echt de samenwerking binnen en buiten de gemeente Amsterdam op, onder andere door het organiseren van brede sessies met de belanghebbenden. Zo bereiken we binnen de kaders en randvoorwaarden een zo goed mogelijke uitwerking van het beleid.

Klant

Gemeente Amsterdam

Expertise

Projectmanagement

Adviseur

Marjolein Terpstra

Thema

Duurzaamheid

Het informeren van de doelgroep
De invoering van een uitstootvrije zone heeft effect op de ruim 50.000 bromfietsrijders en op scooter dealers in en rondom Amsterdam. Door middel van diverse communicatie uitingen (o.a. campagnes, brieven, advertenties) wordt een zo groot mogelijk deel van de doelgroep geïnformeerd over het beleid. Daarnaast is ook de technische uitvoering van de zone van belang, hier valt onder andere onder dat de bebording tijdig wordt aangepast en het handhavingssysteem correct wordt ingericht. phbm legt hier de juiste verbindingen tussen mensen en zorgt dat de benodigde beslissingen op tijd worden genomen.

Actieplan Schone Lucht
De luchtkwaliteit in Amsterdam dient fors verbeterd te worden. Binnen het Actieplan Schone Lucht heeft gemeente Amsterdam de ambitie uitgesproken om in 2030 alle mobiliteit uitstootvrij te laten zijn. Dat is al over zes jaar; werk aan de winkel dus.

 

De route hiernaartoe is uitgewerkt in een Uitvoeringsagenda Uitstootvrije Mobiliteit. Alle modaliteiten dragen hun steentje bij, naast brom- en snorfietsen worden ook de regels voor bestelbussen, vrachtauto’s, dieselpersonenauto’s, taxi’s en pleziervaart aangescherpt per 2025. De transitie naar elektrisch neemt een vogelvlucht bij brom- en snorfietsen en het beleid gaat op deze trend mee.