Skip to main content

Projectleiding aanbestedingen voor gemeente Utrecht

Adviseur Maarten Karsten begeleidde namens phbm, aanbestedingen voor de gemeente Utrecht, voor de afdeling beheer en openbare ruimte. De werkzaamheden bestonden uit het opstellen van aanbestedingsstrategieën, teams begeleiden, specialisten samenbrengen en duurzaamheidsambities vertalen naar gunningscriteria. 

Klant

Gemeente Utrecht

Expertise

Projectmanagement

Adviseur

Maarten Karsten

Thema

Duurzaamheid

Het samenbrengen van diverse disciplines, zoals inhoudelijke specialisten, contractmanagers, afdeling inkoop, duurzaamheidsadviseurs, was de sleutel tot succes. Maarten initieerde en begeleide diverse aanbestedingstrajecten voor het beheer van de openbare ruimte zoals de wegen, civiele constructies en installaties. Hij kon succesvol kennis en ervaring  inzetten van andere publieke opdrachtgevers en opdrachtnemers, waarbij we gestructureerd het proces van voorbereiding naar aanbesteding en uitvoering doorliepen. Bijvoorbeeld bij het opstellen en aanbesteden van contracten voor het onderhoud elementenverharding en openbare verlichting. 

De opdracht vond plaats binnen de afdeling beheer en openbare ruimte van de gemeente Utrecht. Deze afdeling is verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van de openbare ruimte, waaronder bomen, bankjes, prullenbakken, parken, speeltoestellen, pleinen, wegen en tunnels. De focus ligt op het schoon en veilig houden van de buitenruimte. Maarten werkte specifiek binnen de afdeling Wegen, Civiele constructie en Installaties (WCI), waar hij aanbestedingen en contracten begeleidde en duurzaamheidsambities meenam in het project. Het doel was om de openbare ruimte van Utrecht optimaal te onderhouden en te beheren.