Skip to main content

Projectmanagement Maritime Service Haven Noord-Flevoland

Voor de versterking van de economie in Noord-Flevoland is de behoefte ontstaan aan een nieuwe buitendijkse Maritieme Servicehaven nabij Urk. Een haven die zich vooral richt op de maritieme dienstverlening. Deze haven is belangrijk voor de Urker gemeenschap en de wijdere omgeving. Dit project is in een eerdere fase opgestart maar werd in 2018 on-hold gezet door een uitspraak van de Raad van State die het inpassingsplan voor de buitendijkse haven vernietigde op het onderdeel stikstof. In 2021 is er door de provincie een nieuw provinciaal inpassingsplan vastgesteld. In september keurde de Raad van State het plan goed.

Klant

Provincie Flevoland

Expertise

Projectmanagement

Adviseur

Maarten van Son

Thema

Samenwerking

Samenwerking

Als projectmanager is Maarten van Son verantwoordelijk om met het IPM-team de bestaande contractstukken up to date te brengen naar de huidige stand van zaken. Samenwerking tussen de verschillende afdelingen binnen de provincie Flevoland en het informeren van de ambtelijke opdrachtgever en programmamanager over de gang van zaken zijn wekelijkse werkzaamheden. Vooral het elkaar op de juiste manier begrijpen over de voortgang en communicatie zijn elementen binnen dit project waar phbm een belangrijke bijdrage aan levert.

 

 

 

Context van het project

De realisatie van de haven komt op grond van het Rijk. De bijbehorende businesscase voor het Rijk, de Provincie Flevoland en de ondernemers moet hierbij worden geactualiseerd. Input vanuit het projectteam met betrekking tot de exacte scope en realisatie vormt een belangrijke pijler.

1e afbeelding (bovenaanzicht): Bron Provincie Flevoland
2e afbeelding: Bron Port of Urk