Skip to main content

Projectleider Werkgeversaanpak A27 en Bedrijven & bezoekersbenadering t.b.v. renovaties Haringvlietbrug en Heinenoordtunnel

phbm is voor deze projecten verantwoordelijk voor de projectleiding. Daarbij is van belang om de samenwerking met zowel de zusterorganisaties Goed op Weg en Brabant Mobiliteitsnetwerk te organiseren, zodat de aanpak die gekozen wordt voor de ritmijdingen op de A27 op elkaar aansluit. Daarnaast is phbm verantwoordelijk voor de goede samenwerking en afstemming met Rijkswaterstaat voor beide projecten. Denk daarbij aan afstemming over communicatie, verbinden van signalen en wensen vanuit de bedrijven naar Rijkswaterstaat en het monitoren en evalueren van de projectresultaten.

Klant

Zuid-Holland Bereikbaar

Expertise

Projectmanagement

Adviseur

Edo Haitsma

Thema

Smart City

De twee projecten kennen elk hun uitdagingen. De werkgeversaanpak A27 is net gestart in aanloop naar de werkzaamheden ter verbreding van de A27 in de komende 7 jaar. Samen met zusterorganisaties zoals Goed op Weg en Brabant Mobiliteitsnetwerk proberen we zoveel mogelijk ritmijdingen te realiseren. In het deel waar Zuid-Holland Bereikbaar aan de lat staat (regio Gorinchem en Molenlanden) is het OV-aanbod niet altijd een goed alternatief en ligt de nadruk meer op spreiden en mijden. We gaan hier bedrijfscans uitvoeren om de vervoersbewegingen van een werkgever in kaart te brengen en te kijken welk vervoersaanbod  voor de werknemers aantrekkelijk kunnen zijn om de A27 zo veel mogelijk te mijden. Dit vervoersaanbod werken we vervolgens met de werkgevers verder uit.

 

Voor de Haringvlietbrug en Heinenoordtunnel zijn de afgelopen zomer twee afsluitingen geweest. Hiervoor hebben we veel bedrijven, logistieke dienstverleners, ziekenhuizen benaderd en bedrijfsscans uitgevoerd. Daarnaast hebben we met de toolkit naar oplossingen gekeken, zoals het aanbieden van fietsstimuleringsacties e.d.