Skip to main content

De rol van Smart Mobility in de maatschappelijke uitdagingen van vandaag!

Smart Mobility is niet zomaar een begrip; het is de sleutel tot het oplossen van talloze maatschappelijke vraagstukken waar we voor staan. Of het nu gaat om het bevorderen van gedeelde mobiliteit of het beheren van waardevolle data, Smart Mobility biedt innovatieve oplossingen. We worden geconfronteerd met een breed scala aan uitdagingen, van het toegankelijk houden van steden en dorpen tot het waarborgen van veiligheid op de wegen, en zelfs het nastreven van ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen zoals klimaatadaptatie en de energietransitie.

Floris Bakermans, de landelijke programmasecretaris voor de krachtenbundeling op het gebied van Smart Mobility van AT Osborne, speelt een cruciale rol in het samenbrengen van de overheid en de regio. Het samenbrengen van verschillende overheden en marktpartijen leidt tot innovatieve oplossingen en voorkomt dubbel werk. Belangrijker nog, het bevordert open communicatie en samenwerking tussen alle betrokken partijen. De uitdaging ligt in het betrekken van kleinere gemeenten en hen te laten zien welke meerwaarde er is in deelname en investeringen.

De landelijke krachtenbundeling Smart Mobility werkt vanuit vijf samenwerkingsprincipes:

  • We werken als één overheid (richting markt en reiziger)
  • We pakken het slim aan (op de juiste plek en schaal, niet dubbel)
  • We leren samen (delen van kennis en informatie)
  • We kunnen het aan (organisatie en competenties)
  • We werken vanuit onze eigen rol en verantwoordelijkheid

Gezamenlijke belangen staan centraal in de samenwerking. Door te werken vanuit gedeelde doelen en transparantie in besluitvorming, wordt de weg naar succes geplaveid. Het erkennen en bespreken van eventuele verschillen in belangen is van vitaal belang voor effectieve samenwerking.

Een van de grootste ambities voor de komende jaren is de mobiliteitstransitie die nodig is om de bouw van één miljoen woningen mogelijk te maken. Het is essentieel om het belang van deze transitie duidelijk te communiceren, zodat een gedragsverandering onder Nederlanders kan worden gerealiseerd. Het benadrukken van de rol van zowel stedelijke als landelijke gebieden in deze transitie is van cruciaal belang voor succes.

Luister naar de eerste aflevering van de podcast Wegwijzers, waarin Floris Bakermans met Marcel Krikke en Rick Pakkert van phbm dieper ingaan op dit onderwerp.