Skip to main content

Visie op Samenwerking van RWS met Kennisinstituten en Universiteiten

phbm ondersteunt de afdeling Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL) van Rijkswaterstaat in het herijken van de wijze van samenwerking met Kennisinstituten en Universiteiten. phbm stelt een visie op en ontwikkelt een aanpak om de samenwerking vorm te geven.

Klant

Rijkswaterstaat

Expertise

Aanbesteden

Adviseur

Susan van Esch

Herijken

‘Waarom doen we de dingen eigenlijk zoals we ze doen?’ ‘Past dat nog wel bij onze doelen?’ WVL staat aan de lat voor het optimaal laten functioneren van de kennisketen binnen Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) en wil graag een frisse wind door de organisatie laten waaien. Het aflopen van zeven samenwerkingsovereenkomsten tussen WVL en kennispartners eind 2019, vormt het momentum voor het herijken van de werkwijze.

 

Binnen WVL lopen verschillende initiatieven om het opdrachtgeverschap en de samenwerking te optimaliseren. phbm helpt de initiatieven aan elkaar te koppelen en de behoefte en doelen van WVL scherper te krijgen. Dit doen we door verschillende stakeholders in de kennisketen te interviewen, zoals inkopers, leveranciersmanagers, contractmanagers en projectleiders. Ook spraken we een aantal kennispartners. Vragen als ‘Welke samenwerkingsvorm past het beste bij de kennisbehoefte die WVL heeft?’, ‘Hoe kan WVL kennispartners stimuleren om te innoveren?’ en ‘Wat is de wens voor verandering?’ komen ter sprake. Met de input van de gesprekken vormt phbm samen met WVL een visie op de genoemde samenwerking en formuleert een aanpak en instrumentarium. We spreken de opdrachtgever frequent, stemmen af over de oplossingsrichting. Zo krijgen we een zo duidelijk mogelijk beeld van de vraag achter de vraag, en kunnen we WVL goed bedienen.

Over WVL

WVL is het landelijke organisatie onderdeel dat een visie ontwikkelt voor Rijkswaterstaat op het hoofdwegennet, het hoofdvaarwegennet en het hoofdwatersysteem en op onze leefomgeving. Hiermee is ze de uitvoerder van het beleid dat is ontwikkeld door de directoraten van I&W. WVL vormt de brug tussen beleid, beheer, uitvoering, toezicht en kennis. ‘Wat is de kennisbehoefte over bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid van vandaag en morgen? En hoe kunnen we in die behoefte voorzien?’ Dit zijn kernvragen voor WVL. WVL is het eerste aanspreekpunt voor alle kennisinstituten en -organisaties. Een voorbeeld van deze kennispartners zijn Deltares, TNO, MARIN en Wageningen University & Research.