Skip to main content

Een scherp adviesrapport voor het Expertisecentrum Digitale innovatie en Smart City

Het Expertisecentrum Digitale Innovatie en Smart City (hierna EC DISC) van de gemeente Den Haag heeft phbm om advies gevraagd. Het team wil graag het EC DISC en haar impact naar een nog hoger niveau tillen. Vier maanden lang werkten adviseurs Zahra Bahar, Belle Montanus en Susan van Esch samen met het team aan innovatieve use cases, bestudeerden ze processen, hielden een workshop en interviewden teamleden. Het resultaat? “Een scherp en herkenbaar adviesrapport, dat goud is in de handen van de manager.”

Klant

Gemeente Den Haag

Expertise

Strategisch advies Smart City

Adviseur

Zahra Bahar, Belle Montanus en Susan van Esch

Thema

Smart City

Flexibel naar de kern
De vraag aan phbm was te onderzoeken hoe het EC DISC in de toekomst het beste kan omgaan met de voorbereiding, uitvoering en leerervaringen van use cases. Na een aantal interviews en het in kaart brengen van de huidige en gewenste situatie van het EC DISC, namen onze adviseurs de gewaagde keuze om af te wijken van de initiële vraag. Wat eerst nodig bleek, was een scherpere visie op de gewenste impact van Digitale innovatie en Smart City en de samenwerking met andere partijen binnen en buiten de gemeente Den Haag. Samen met phbm’er Rick Pakkert daagden we teamleden uit in een workshop om de gezamenlijke visie te formuleren en de stap te zetten naar wat dit betekent voor keuzes in het dagelijks werk. Dit bracht positieve energie bij het team. Vervolgens bundelden we onze aanbevelingen, op niveau van missie, visie, strategie, doel en handelen in een rapport dat de “grondslag is voor doorontwikkeling en drijfveren”.

Doordat we meewerkten in het team, konden we een volledig beeld krijgen. Wat vertellen mensen in interviews? Wat zien we in de dagelijkse overleggen gebeuren? Hierdoor is het rapport on point en heeft het draagvlak bij het hele team, iedereen herkent zich erin terug.” Het rapport wordt gedeeld met andere Expertisecentra, omdat het advies ook op organisatiebreed niveau voor groei kan zorgen.

 

EC DISC en phbm
De gemeente Den Haag is sinds een aantal jaren volop bezig met Digitale innovatie en Smart City. En met succes, in het najaar van 2021 ontving het team internationaal erkenning met de World Smart City Award. De focus op innovatie en energie in het team maakt het tot een fantastische samenwerkingspartner. In de zomer 2021 proefde phbm daar al van met een interessante rondleiding over het Living Lab in Scheveningen en bij de Summerschool waar drie phbm’ers aan meededen (zie https://www.phbm.nl/nieuws/summerschool-smart-cities/). Door samen te werken leerden we veel over Den Haag en Scheveningen, over het organiseren van innovatie, het smart grid en de Impact Coalitie Safety & Security.