Skip to main content

Gedragen inkoopstrategie voor beheer en onderhoud van beweegbare kunstwerken provincie Zuid-Holland

In 2022 besteedt de provincie Zuid-Holland haar onderhoudscontracten voor het dagelijks beheer en onderhoud voor beweegbare kunstwerken opnieuw aan. phbm ontwikkelde samen met de afdeling dagelijks beheer en onderhoud een gedragen inkoopstrategie.

phbm paste verschillende werkwijzen toe in de begeleiding van dit traject. Om de provincie Zuid-Holland inzicht te geven in de verschillende contractvormen met de diverse voor- en nadelen hebben we presentaties gehouden, in interactie stellingen besproken, interviews afgenomen, cases behandeld en discussie gevoerd. Hierbij werd rekening gehouden met de bestaande werkwijze van de provincie Zuid-Holland. Extra uitdagend was daarbij om alle sessies, bijeenkomsten, interacties en kennisuitwisseling volledig digitaal en online te organiseren. De zorg vooraf dat daardoor minder diepgang zou worden bereikt, bleek ongegrond. Door een goede voorbereiding van alle sessies en bijeenkomsten bleef iedereen aangehaakt en is het resultaat naar grote tevredenheid bij iedereen.

 

Klant

Provincie Zuid-Holland

Expertise

Inkoop

Adviseur

Rick Pakkert; Annelies Rijstenberg

Contractvormen en samenwerking:
Naast de contractvormen werden ook de samenwerking en de soft skills tussen opdrachtnemer en opdrachtgever behandeld. Door deze sessies is bewustwording ontstaan in welke mate een contractvorm past bij het areaal van de provincie Zuid-Holland en het belang van een goede samenwerking. De bewustwording en de gekozen contractvorm en samenwerking zijn vastgelegd in de inkoopstrategie. Deze inspanningen hebben gezorgd voor een inkoopstrategie waarin “de neuzen dezelfde kant op staan”. Met een passend advies dat aansluit bij het areaal en de wensen van de organisatie.

Behandelde thema’s:

In de sessies zijn de onderwerpen Contractvormen (UAV-gc, RAW en hybride contracten), Contractmanagement, Systems Engineering, Systeemgerichte contractbeheersing en Risicomanagement behandeld. De deelnemers hebben veel specifieke kennis (Werktuigbouwkunde, Assetmanagement, Elektronica, Contractmanagement) waarmee het areaal goed in kaart is gebracht. Hiermee is de inkoopstrategie een allesomvattend en integraal document geworden, dat als basis wordt gebruikt voor de aanbestedingen in 2022.

 

De provincie Zuid-Holland gaat de komende jaren meerdere onderhoudscontracten per deelgebied op de markt brengen. Met de gedragen inkoopstrategie verwacht de provincie het areaal beter te kunnen onderhouden en ervoor te zorgen dat de infrastructuur beter voldoet aan de wensen van bewoners, bedrijven en weggebruikers.