Skip to main content

Advies aanbesteding ingenieursdiensten gemeente Purmerend

Om het proces voor de uitvraag van ingenieursdiensten te optimaliseren heeft de gemeente Purmerend phbm advies gevraagd over uitbesteding van ingenieursdiensten. Onze adviseur Zahra Bahar ging hiermee aan de slag en gaf aan de hand van interviews die ze hield, met onder andere de afdelingen inkoop, projectleiding en werkvoorbereiding , een advies af aan de gemeente.

Klant

Gemeente Purmerend

Expertise

Aanbesteden

Adviseur

Zahra Bahar; Belle Montanus

Aan de hand van de resultaten uit de interviews schetste phbm de huidige situatie binnen de gemeente Purmerend. Daarnaast werden de eisen uit het inkoop- en aanbestedingsbeleid en de behoefte voor de komende tijd in kaart gebracht. Er werd een Trade-Off matrix opgesteld met de verschillende keuzes voor het aanbesteden van ingenieursdiensten.

Objectief beoordelen van de situatie
Als externe partij konden we de situatie objectief beoordelen. Binnen de gemeente bestonden verschillende wensen ten aanzien van de aanbesteding van ingenieursdiensten. Dit zorgde voor de uitdaging om tot een oplossingsrichting te komen. phbm adviseerde, op basis van de resultaten, om tot een raamovereenkomst met meerdere partijen te komen, met als doel de efficiëntie van het proces te vergroten.

 

Kwalitatief goed en kostenefficiënte diensten

De komende jaren vinden veel werkzaamheden plaats in de gemeente Purmerend. Onder andere grootschalige vervanging van het riool en bovenliggend maaiveld. Met het gebruik van een raamovereenkomst wordt voldaan aan de behoefte om kwalitatief goede en kostenefficiënte diensten te verkrijgen.