Skip to main content

Reconstructie omgeving Kerkplein Zwammerdam

Samen met Bunnik Groep schreef phbm het winnende Plan van Aanpak voor gemeente Alphen aan de Rijn. In de zomer van 2021 begint Bunnik Groep – met phbm’er Niels Koperberg in de rol van Omgevingsmanager – aan de reconstructie van omgeving Kerkplein in Zwammerdam. Wat maakte deze Tender tot een succes? Niet alleen de beoordeling van het Plan van Aanpak, maar ook het proces om daartoe te komen, is een succes geweest.

Klant

Bunnik Groep

Expertise

Tender schrijven

Adviseur

Susan van Esch, Niels Koperberg

Thema

Duurzaamheid

Ons Plan – Maximaal hergebruik van materiaal en oog voor de omgeving

Het plan is zeer goed beoordeeld doordat we maximaal ingezet hebben op hergebruik van materiaal. Tijdens het tenderproces hebben we Bunnik Groep continu uitgedaagd. Wat kunnen we nóg meer doen om zo circulair mogelijk te werken? Hierbij keken we niet alleen naar hoe we omgaan met de al bestaande materialen in de scope, maar hebben we ook nagedacht over materialen die er nog nièt zijn. Kortom: niet alleen herbestemmen maar ook voorkomen dat voor ons project onnodig nieuw materiaal geproduceerd moest worden. Bovendien hielden we ook de lange termijn in gedachten: we bedachten een slimme maatregel om de gebruikte materialen in de toekomst zo efficiënt en circulair mogelijk opnieuw in te zetten.

 

Daarnaast waardeert de gemeente de manier waarop we omgaan met de omgeving. Van slimme maatregelen om de lastige grondsituatie in Zwammerdam te beheersen tot aan onze aanpak om de overlast voor stakeholders te minimaliseren en zoveel mogelijk kansen te pakken. Doordat Niels Koperberg goed luisterde naar bewoners, de gemeente, nutsbedrijven, ondernemers en toeristen, heeft hij dit kunnen vertalen naar op maat gemaakte maatregelen die de uitvoering zo soepel mogelijk laten verlopen voor de stakeholders.

Ons proces – “Altijd bereikbaar, positief en enthousiast, samenwerken en bereidwillig”

Zowel Bunnik Groep als phbm hebben plezier gehad met het werken aan dit plan. Door de goede sfeer, hoge inzet én doordat we elkaar eerlijk en direct aanspraken als het beter kon zijn we – in één woord – trots! Natuurlijk hebben we dat samen gevierd door een (digitale) borrel 🙂

Context van het project

De dorpskern van Zwammerdam gaan we opnieuw inrichten. Het riool, de bestrating en het groen vervangen we waar nodig. Vooral het rioolstelsel is aan vervanging toe. Op dit moment is de afvoercapaciteit van het riool te laag. Met enige regelmaat staan de straten dus blank. Daarom wordt het bestaande gemengde rioolstelsel vervangen door een gescheiden rioolstelsel. De reden dat de afvoercapaciteit van het riool zo belangrijk is voor de omgeving, is de grillige kleilaag. Door de klei is de natuurlijke afvoer van water uit het gebied beperkt mogelijk. De grondwaterstand constant houden bij het ontgraven van de rioolsleuven, is een grote uitdaging. Hiervoor hebben wij goede maatregelen bedacht. Daarnaast hergebruiken we de bestrating zoveel mogelijk, ook om de historische uitstraling te behouden.

De bewoners van Zwammerdam zijn zeer betrokken bij de gemeenschap en de omgeving. Daarom heeft de gemeente hen nauw betrokken bij de totstandkoming van het ontwerp.