Skip to main content

Succesvolle inschrijving met Bunnik Groep

In samenwerking met Bunnik Groep heeft phbm een aanbesteding vanuit Gemeente Gouda tot een succes kunnen maken. Gezamenlijk werkten we aan een goed beoordeeld plan waarin de gunningscriteria Fasering en coördinatie, Communicatie met omgeving, Risicobeheersing en Duurzaamheid aan bod kwamen.
Het project gaat over de ophoging en herinrichting van Ouwe Gouwe zuid in de gemeente Goud inclusief de aanleg van een HWA-riool. Voor dit project zagen we de aspecten veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid als essentieel binnen ons plan.

Klant

Bunnik Groep

Expertise

Tendermanagement

Adviseur

Rick Pakkert & Vivienne Schreuder

Thema

Duurzaamheid

Stakeholders op eigen wijze benaderen en informeren
Het projectgebied heeft te maken met vele stakeholders zoals (basis)scholen, verzorgingscentra, kinderopvangen en ondernemingen waardoor de fasering en communicatie belangrijk zijn om de wijk leefbaar en bereikbaar te houden. Samen hebben wij gekeken hoe we de hinder die ontstaat, door de werkzaamheden, kunnen minimaliseren. Door een flexibele fasering te hanteren bieden we de mogelijkheid om de belangen en de noodzakelijkheden vanuit de stakeholders toe te kunnen passen. Hierop kunnen dan de werkzaamheden en planning worden aangepast. Daarnaast hebben wij verschillende communicatiemaatregelen getroffen om elk type stakeholder op eigen wijze te kunnen benaderen en informeren.

Behouden historische bomen
Gezamenlijk hebben we het projectgebied bezocht om te achterhalen welke mogelijke risico’s kunnen ontstaan door de werkzaamheden. Een van de ingewikkelde uitdagingen was de hoeveelheid aanwezige historische bomen.. Het is essentieel er dat geen onherstelbare schade wordt aangebracht aan de bomen ten gevolge van de werkzaamheden. Met de nauwe samenwerking tussen phbm en Bunnik Groep hebben wij een aangepaste werkwijze bedacht zodat de bomen niet worden aangetast tijdens de uitvoering.

 

Duurzaamheid
Het subgunningscriterium Duurzaamheid heeft ons de mogelijkheid gegeven om echt het maximale uit Bunnik Groep te halen om zoveel mogelijk duurzame alternatieven in te zetten. Samen hebben we een overzicht gemaakt van al het materieel dat wordt ingezet en de uitstootgassen hiervan. Door middel van een calculatie kunnen we aantonen wat de reductie is in uitstootgassen van de werkwijze van Bunnik ten opzichte van de traditionele werkwijze. Daarnaast hebben we gezamenlijk besloten om andere duurzame alternatieven in te zetten zoals elektrisch klein materieel en een energie neutrale bouwkeet. Natuurlijk willen we wel dat deze werkwijzen en resultaten overzichtelijk en aantoonbaar zijn voor de opdrachtgever, om die reden hebben we een dashboard ingezet en zorgen we voor de juiste documentatie. Onder andere door deze maatregelen is ons plan als zeer goed beoordeeld.