Skip to main content

Spreiden en Mijden

phbm heeft voor Bereikbaar Haaglanden en Rijnland invulling gegeven aan de operationele werkzaamheden van het project ‘Spreiden en Mijden’. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het uitwerken, organiseren, uitvoeren en tot resultaat brengen van alle operationele projectaspecten en het gevraagd en ongevraagd ondersteunen van de Senior Projectmanager.

 

Klant

Bereikbaar Haaglanden en Rijnland

Expertise

Projectmanagement

Adviseur

Annelies Rijstenberg

Thema

Smart City

Spreiden en Mijden is een nieuw project in opdracht van de Gemeente Den Haag. De inzet is erop gericht om het commitment te verkrijgen van de grote bedrijven en overheidsorganisaties om als werkgever bij te dragen aan “spreiden en mijden”, hen te bewegen de kernboodschap te helpen uitdragen, kennis te delen en informatie uit te wisselen.

Kernboodschap
De kernboodschap luidt als volgt: “Het effect van de corona maatregelen is dat de bereikbaarheid in Den Haag en omstreken is verbeterd. Dat effect willen acht grote werkgevers in Den Haag voor de langere termijn vasthouden. Hoe? Door het thuiswerken structureel te borgen en te combineren met spreiden en mijden, daar waar het kan. Spreiden van de aanwezigheid op kantoor over de dagen van de week en het mijden van reizen naar het werk in de spits.”
Momenteel doen verschillende grote werkgevers mee met dit project. Er zijn al meer persberichten en interviews verspreid om aandacht te vragen voor Spreiden en Mijden.

Den Haag bereikbaar houden
De thuiswerkmaatregelen rondom Covid-19 sinds maart 2020 hebben een positief effect gehad op ons mobiliteitsgedrag. Het was minder druk op de weg en het verkeer was gelijkmatig over de dag gespreid waardoor je gemakkelijker kon doorrijden. Ook in het ov waren er de gehele dag voldoende plaatsen beschikbaar. Met Spreiden en Mijden bedoelen we dat niet iedereen op hetzelfde moment onderweg is. Dit kan door op andere tijden naar het werk te gaan, verschillende dagen thuis te werken en de mogelijkheden bekijken om lopend of fietsend naar het werk te gaan. Zo houden we Den Haag bereikbaar!

Intentieverklaring
Daarom wordt een oproep én een beroep gedaan op (grote) bedrijven, organisaties en overheden in Den Haag om zich als werkgever in te zetten om de drukte op de weg en in het OV te mijden. We vragen hen een intentieverklaring te onderschrijven om zich daadwerkelijk te committeren.

Meer informatie kunt u vinden via deze pagina.