Registratie Truckspotting

By 25 november 2018Projectmanagement

Registratie Truckspotting

In het Programma Beter Benutten Vervolg werken het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Regionale overheden en het bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid en economische concurrentiekracht van Regio’s te verbeteren. In twaalf Regio’s in Nederland is in dit kader een maatregel in het goederenvervoer uitgewerkt: Truckspotting. In het project Truckspotting staat niet één logistiek concept centraal dat samen het bedrijfsleven wordt opgepakt, maar wordt met bedrijven die binnen een Regio frequent in de spits aanwezig zijn, gezocht naar de logistieke maatregelen die voor hen het meest effectief zijn. Dit leidt tot een breed spectrum van logistieke oplossingen en effecten op korte termijn.

Klant

Verkeersonderneming

Adviseur

Edo Haitsma

Expertise

Projectmanagement

Een elementair onderdeel van de aanpak ‘Truckspotting’ is het vast stellen welke bedrijven met voertuigen of ladingstromen frequent in de Regionale knelpunten aanwezig zijn. Omdat transportbedrijven en verladers in meerdere Regio’s actief kunnen zijn is het tevens van belang om de activiteiten van de verschillende Regio’s goed te kunnen afstemmen. Om ook landelijk goed te kunnen afstemmen welke bedrijven in meerdere Regio’s gespot zijn, is het belangrijk dat de lijsten van de verschillende Regio’s geïntegreerd kunnen worden. Een voorwaarde daarvoor is dat in elke Regio dezelfde data en ook dezelfde kwaliteit data wordt verzameld. Dit kan worden bereikt door in elke Regio gebruik te maken van dezelfde partij die het Truckspotting uitvoert. phbm begeleidt daarom een Europese aanbestedingsprocedure om met één contractpartij een raamovereenkomst te sluiten voor het uitvoeren van de registratieactiviteiten in de diverse Regio’s.