Skip to main content

Registratie Truckspotting

Klant

Verkeersonderneming

Expertise

Projectmanagement

Adviseur

Edo Haitsma

phbm begeleidt een Europese aanbestedingsprocedure om met één contractpartij een raamovereenkomst te sluiten voor het uitvoeren van de registratieactiviteiten in de diverse Regio’s. Deze registratieactiviteiten hebben tot doel bereikbaarheid en economische concurrentiekracht van twaalf Regio’s in Nederland te verbeteren.

Begeleiding in de aanbestedingsprocedure

Truckspotting is een raamovereenkomst waarbij verschillende regio’s gebruik kunnen maken van deze dienst. De uitvoerende partij is verantwoordelijk voor ‘Truckspotting’: het vaststellen welke bedrijven met voertuigen of ladingstromen frequent in de Regionale knelpunten aanwezig zijn. De Regio’s moeten op elkaar afgestemd zijn en op landelijk niveau is het belangrijk de verschillende registratielijsten te kunnen integreren. De data moeten dus bestaan uit dezelfde gegevens en kwaliteit.

Logistieke oplossingen in de spits

Voor de bedrijven die veel rijden in de spits wordt gezocht naar een effectieve logistieke maatregel. Dit leidt tot een breed spectrum van logistieke oplossingen en effecten op korte termijn.