Skip to main content

Projectmanagement met een scherp oog op klimaatadaptatie en circulariteit in Hoorn

Hoorn ontwikkelt zich en wordt de komende jaren ‘meer stad’. Het huidige stationsgebied maakt plaats voor de Poort van Hoorn. Een bruisend gebied met 1.000 woningen, twee prachtige stationspleinen, een Podium over het spoor, levendige plinten waar veel te beleven valt. De ruimte die daarvoor nodig is, creëert Hoorn door sporen en spoorse objecten te verplaatsen en het parkeren te centreren in de garage. Het busstation verhuist van de Zuid- naar de Noordzijde, wat de verkeerdruk ontlast. Ook neemt Hoorn fiets- en autostromen onder de loep en verbetert deze. phbm is gevraagd om een bijdrage te leveren aan het interne projectmanagement op civiel gebied, met daarbij een scherp oog op klimaatadaptatie en circulariteit.  

Klant

Gemeente Hoorn

Expertise

Projectmanagement

Adviseur

Sophie Buchner

Thema

Duurzaamheid

Duurzaamheid
Klimaatadaptatie en circulariteit? Jazeker! Duurzaam bouwen staat hoog in het vaandel bij zowel de gemeente Hoorn als phbm. Daarin hebben we elkaar gevonden. De eerste onderzoeken naar mogelijkheden zijn gedaan. Door deze te checken met de eisen, ambities en natuurlijk de financiële mogelijkheden, komen we tot het implementeren van klimaatadaptieve maatregelen in het nieuw bebouwd gebied. Zo creëren we een prettig leefklimaat voor de nieuwe en de huidige bezoekers en bewoners van Hoorn.

Spanningsveld
Binnenstedelijke nieuwbouw kent vaak veel beton: de functies, woningen, mogelijk ondergronds parkeren… Voor je het weet staat beschikbare ruimte op gespannen voet met de leefbare ruime. In Hoorn is het niet anders. We willen gebruik maken van materialen zoals hout en klinkers, en materialen die al in het gebied aanwezig zijn. Zo kan straks circulair worden gebouwd. Door toepassing van groene gevels, bomen, sedumdaken en gevarieerd seizoensgroen bouwen we niet alleen een klimaatadaptieve omgeving, maar ook een die per seizoen wisselend kan zijn. Want groenbeleving kan veel doen in een anders maar stenige stad. Wensen en eisen worden momenteel uitgewerkt in intentieovereenkomsten met ontwikkelaars. Bron foto: Karres en Brands

Mobiliteit houdt voorrang
Het is een prestigieus project waarvoor veel langdurig op de schop gaat. Naast de gemeente zijn NS, ProRail, provincie Noord-Holland en de historische Museumstoomtram partijen die vanzelfsprekend een fundamentele rol spelen in het stationsgebied. Het aanpassen van de sporen kan niet zonder een goede samenwerking met ProRail, NS en Museumstoomtram. De ene mogelijkheid heeft talloze gevolgen die een volgende keuze kan versterken of juist in de weg zit. Daar komen we enkel met zijn allen uit. En niet te vergeten het dagelijks trein-, fiets-, voet- en autoverkeer zelf. De bezoekers, bewoners en doorreizigers van Hoorn die dagelijks gebruik maken van het netwerk als gebruiker. Zij beleven elke verandering en maken de ontwikkeling écht mee. Zij worden goed voorbereid en geïnformeerd. Want het mobiliteitsnetwerk blijft vanzelfsprekend open terwijl de verbouwingen straks doorgaan. Dat gaat de puzzel compleet maken.

Voor het project is een sessie georganiseerd om de kosten en baten klimaatadaptatiemaatregelen inzichtelijk te maken. Meer weten? Zie het filmpje https://youtu.be/aeIDqYAKWVI