Skip to main content

Projectleider voorbereiding oevertrajecten bij de provincie Noord-Holland

Adviseur Timothy Freriks treedt namens phbm op als Projectleider voorbereiding oevertrajecten bij de afdeling Beheer en Uitvoering (sector Beheer, Strategie, Programmering) van de provincie Noord-Holland. Als Projectleider start hij de planstudie op, checkt hij de scope en het budget horende bij het project en zoekt afstemming met de diverse betrokken stakeholders. Een ander onderdeel van zijn functie is de vismigratie rondom sluizen, waarbij hij bijdraagt aan de ambitie van de provincie Noord-Holland voor een verbeterde biodiversiteit.

Klant

Provincie Noord-Holland

Expertise

Projectleider/Netwerkadviseur

Adviseur

Timothy Freriks

Thema

Duurzaamheid

Verbinder tussen diverse stakeholders
Bij de voorbereiding van een oevertraject is de eerste stap het ophalen van eisen bij de Objectbeheerder waar de constructie van de oever aan moet voldoen. Een van de projecten waar hij op dit moment aan werkt is Vaarwegvak 1. Dit is een veelgebruikte vaarweg langs het Noord-Hollands kanaal. Samen met de afdeling Beleid en Bodem & Groen zoekt Timothy afstemming over beleidsmatige en recreatieve zaken. Ze signaleren eventuele koppelkansen tussen de diverse sectoren van de Provincie.

Ook zorgt Timothy dat hij de omgeving van het oevertraject in het vizier heeft, om te bepalen welke mogelijke stakeholders tijdig bij deze investering betrokken moeten worden en stemt hij ook af met HHNK (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier). Door de samenwerking op te zoeken en te verbinden is het doel de diverse stakeholders mee te krijgen en te enthousiasmeren. Dit doet hij door op zoek te gaan naar de sleutelfiguren en het gesprek met ze te voeren om zo de neuzen allemaal dezelfde kant op te krijgen. Uiteindelijk wordt de studiefase afgerond en het project overgedragen doormiddel van een projectopdracht aan het IPM-team. Hiermee komt het project in de volgende fase, genaamd voorbereidingsfase.

Bron foto: Nader onderzoek oeverconstructies
Noordhollandsch Kanaal, oevertraject 10 en 13

Duurzaamheidsambitie
Net als phbm heeft de provincie Noord-Holland een duurzaamheidsambitie waaraan het wil voldoen. Voor de oevertrajecten wordt per project bekeken welke mogelijkheden er zijn. Zo wordt soms gekozen voor een natuurvriendelijke oever of worden de vrijkomende materialen hergebruikt. Ook wordt gelet op de levensduur van de constructie. Een langere levensduur betekent dat de Provincie minder vaak de constructie hoeft te vervangen waarmee ook uitstoot wordt bespaard.