Skip to main content

Als projectleider bijdragen aan een veiliger en leefbaarder Den Haag

Onze adviseur Bas Schilder is als Projectleider verantwoordelijk voor de flitspaalaanvragen en een aantal P+R terreinen in Den Haag. Als Projectleider is hij de spin in het web en verzamelt hij de kennis bij diverse partijen die bij de trajecten betrokken zijn. Bij de P+R terreinen heeft hij bijvoorbeeld contact met de NS, buurtgemeenten en exploitanten en voor de flitspaalaanvragen heeft hij contact met gebiedsregisseurs, mobiliteitsadviseurs, wegbeheerders en de politie. Door alle benodigde partijen te spreken, informatie te verzamelen en deze te bundelen stelt Bas vervolgens de aanvraag voor een flitspaal richting het OM op. Flitspalen worden niet zomaar neergezet en gedegen argumentatie is een absolute voorwaarde.

Klant

Gemeente Den Haag

Expertise

Projectleider

Adviseur

Bas Schilder

Thema

Smart City

Bijdragen aan een veiligere en leefbare stad
Belangrijkste doel van het laten plaatsen van flitspalen is het verkeersveiliger maken van de stad. De gemeente heeft een lijst met gevaarlijke kruisingen waar iets moet gebeuren aan de verkeersveiligheid. Een flitspaal is altijd een sluitstuk in de handhaving, eerst moet nagelopen worden of er andere dingen gedaan kunnen worden. Om de benodigde kennis op te halen bij de verschillende collega’s en afdelingen zijn goede communicatie, interesse in dat wat er speelt en doortastend zijn belangrijke eigenschappen van Bas die hij inzet. Als projectleider van de P+R-terreinen is de belangrijkste taak om samen met de betrokken partijen de terreinen naar een hoger niveau te krijgen. De P+R terreinen bij treinstations of ov-haltes worden steeds meer gezien als essentiële locaties om de mobiliteitstransitie verder vorm te geven. Hierbij speelt de hubgedachte een grote rol. Op steeds meer P+R terreinen worden meerdere soorten deelvervoer aangeboden aan de reiziger, zodat er altijd een passend vervoersmiddel is en het voor iedereen aantrekkelijk wordt de auto buiten de stad te laten staan. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de leefbaarheid van de stad door schonere lucht en minder ruimtebeslag van auto’s in de openbare ruimte.

Context van het project
De gemeente Den Haag heeft als streven het aantal verkeersslachtoffers terug te brengen naar nul. De eerste stappen worden gezet, zoals het verlagen van de snelheidslimiet in steeds meer straten. Het plaatsen van flitspalen draagt bij aan het streven van minder (nul) verkeersslachtoffers. Daarnaast wil de gemeente met P+R terreinen aan de rand van de stad mensen ertoe zetten om daar te parkeren en vervolgens met een duurzamer vervoersmiddel de stad in te reizen. Hierdoor wordt de stad veiliger, schoner en leefbaarder. Mooi om hieraan bij te dragen!