Skip to main content

Projectmanagement op het project verbreding Hogering

phbm geeft voor de provincie Flevoland invulling voor het projectmanagement aan de verbreding van de Hogering, de randweg van Almere. De werkzaamheden die we uitvoeren zijn het monitoren van de samenwerking, het contact tussen de provincie en de Opdrachtnemer en het projectteam aansturen in de individuele werkzaamheden. De aanleg van 2 extra rijstroken is nodig om de verkeersafhandeling na de bouw van Almere Pampus en de uitbreiding van Almere Poort goed en soepel te laten verlopen.

Klant

Provincie Flevoland

Expertise

Projectmanagement

Adviseur

Rick Pakkert; Sophie Buchner

De twee kruispunten transformeren tot verdiepte tunnelbakken voor de doorgaande Hogering en parallelbanen voor de in- en uitvoegstroken, waardoor verkeersregelinstallaties niet meer nodig zijn. De aanleg van de bakken en de parallelbanen zorgt voor ingrijpende werkzaamheden die al met al meerdere jaren duren.

Het project kent heel wat uitdagingen. Zo komt de wisselbaan Almere-Amsterdam op de N-weg Hogering uit waardoor er veel raakvlak is met Rijkswaterstaat. Hier moet rekening mee gehouden worden bij het uitvoeren van de werkzaamheden; vertragingen of opstoppingen van het verkeer kunnen tot in Amsterdam te merken zijn! Daarnaast loopt de Hogering langs een Ecologische Hoofdstructuur, een belangrijke natuurader voor onder andere de bever.

De Hogering kruist het spoorviaduct van de NS. Aan het spoorviaduct zelf worden geen werkzaamheden uitgevoerd, maar de risico’s en de vergunningen beperken zich hierdoor niet alleen tot de wegenbouw. Een paar van de vele stakeholders die te maken hebben met het project zijn een manege, een tweetal bedrijventerreinen en natuurlijk de bewoners van Almere. Al deze partijen moeten goed worden ingelicht over de uit te voeren werkzaamheden, de routes die wel en niet gereden kunnen worden, de tijden waarop gewerkt wordt, et cetera.