Skip to main content

N35 Wijthmen-Nijverdal en de N50 Kampen-Kampen-Zuid

Al ruim een half jaar verzorgt phbm inmiddels de projectondersteuning en het risicomanagement van het cluster Planstudies van Rijkswaterstaat Oost-Nederland. Onze adviseur Pien ondersteunt hier het IPM-team dat werkt aan de voorbereidingsfase van verkeersmaatregelen op 2 wegen: de N35 Wijthmen-Nijverdal en de N50 Kampen-Kampen-Zuid. Een ontzettend leerzame werkplek, door zowel het samenwerken met alle IPM-rolhouders als het leren kennen van Rijkswaterstaat als organisatie.

Klant

Rijkswaterstaat

Expertise

Risicomanagement

Adviseur

Pien Banus

 Op beide wegen moeten veiligheidsmaatregelen getroffen worden. Zo is de N35WN een belangrijke verbinding tussen de regio’s Zwolle en Twente, maar heeft de weg een karakter wat niet bij die functie past. Er zijn een aantal knelpunten wat betreft verkeersveiligheid die in de toekomst alleen maar groter zullen worden, zoals in-en uitritten van woningen of bedrijven die direct op de weg uitkomen en bomen die te dicht op de weg staan. Rijkswaterstaat voert dit project uit in samenwerking met de provincie Overijssel en de gemeenten Raalte, Hellendoorn en Dalfsen.

 

 

Ook de N50KKz is een doorgaande weg met een regionale én nationale functie. Daarnaast wordt deze weg tevens gebruikt als rondweg rondom Kampen. Dit leidt tot veel in-en uitvoegend verkeer, wat de doorstroming belemmert en resulteert in filevorming. Uiteraard heeft dat een negatieve uitwerking op de verkeersveiligheid.

Pien ondersteunt de teamleden van het cluster in hun dagelijkse werkzaamheden. Daarnaast worden de risicodossiers van de projecten continu door haar bijgehouden en afgestemd met het risicodossier van het ingenieursbureau.

 

Bron foto: Rijkswaterstaat