Skip to main content

Projectbeheersing bij Centrum Veilig Wonen

Vanaf december 2018 werken Zahra Bahar en Annelies Rijstenberg als projectbeheersers bij het Centrum Veilig Wonen (CVW). Het CVW is een advies- en uitvoeringsorganisatie op het gebied van het inspecteren, engineeren, bouwkundig versterken en verduurzamen van woningen en andere gebouwen. Als projectbeheersers zijn zij verantwoordelijk om sturingsinformatie te genereren voor de gebiedsmanagers van CVW. Samen met het team zijn zij verantwoordelijk voor het verzamelen van informatie op het gebied van financiën, planning en risico’s.

Klant

Centrum Veilig Wonen

Expertise

Projectbeheersing

Adviseur

Zahra Bahar en Annelies Rijstenberg

Het CVW zet zich in voor het inspecteren, engineeren, bouwkundig versterken en verduurzamen van woningen en gebouwen in het Groninger gasveld om aan de veiligheidsnorm te voldoen. CVW verricht haar werkzaamheden in opdracht van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) en onder regie van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Om te kunnen sturen op de voortgang en de kwaliteit van het project, is het van belang om gedurende het proces inzichtelijk te maken hoe het project ervoor staat op de beheersingsaspecten.

Het project bevindt zich in een complexe omgeving met veel verschillende stakeholders Dit vraagt om continue afstemming en duidelijkheid van de stand van zaken op alle aspecten. In onze rol van projectbeheerser zijn wij de spil binnen de versterkingsopgave. Een optimale beheersing van de voortgang, risico’s, kwaliteit en financiën staat centraal. Vanuit deze integrale aanpak dragen we bij aan het succes van het project.

Gepubliceerd op 18 februari 2019