Skip to main content

De Amsteltram / Uithoornlijn

Gedegen planningsmanagement is een kritieke succesfactor van het project Uithoornlijn. Het tijdig op orde hebben van de verschillende processen is een belangrijke randvoorwaarde om het project te kunnen realiseren. Hiervoor is phbm-adviseur Alex Bell Madriz ingezet bij het projectteam Uithoornlijn.

Kritieke conditioneringsprocessen binnen het project zijn onder meer:

  • het doorlopen van een tweetal bestemmingsplanwijzigingen (gemeente Uithoorn en gemeente Amstelveen),
  • het verleggen van kabels en leidingen,
  • het op orde hebben van de waterhuishouding,
  • de verwerving van diverse gronden in de gemeente Amstelveen.

Om te zorgen dat deze processen tijdig op orde zijn voor de uitvoering van het project, is continue interactie en afstemming met de verschillende stakeholders nodig.

Naast de beheersing van de deterministische planning wordt periodiek het actuele risicoprofiel middels een probabilistisch planningsmodel op planningsconsequenties doorgerekend. De betrouwbaarheid en haalbaarheid van de verschillende deterministische bepaalde mijlpalen wordt hierdoor zichtbaar en bestuurbaar.

Klant

Gemeente Amsterdam Metro en Tram

Expertise

Projectbeheersing

Adviseur

Alexander Bell Madriz

Een ervaren projectteam

De Vervoerregio Amsterdam (VRA) heeft gemeente Amsterdam – Metro en Tram (MET) gevraagd om de bestaande samenwerking bij de Amstelveenlijn door te zetten in de voorbereiding en realisatie van de Uithoornlijn. MET heeft hiervoor van VRA opdracht gekregen voor het begeleiden van de aanbestedings- en realisatiefase van de Uithoornlijn. VRA en MET hebben gekozen de opgedane ervaring van het projectteam Amstelveenlijn hiervoor in te zetten en te benutten. Ook phbm-adviseur Alex Bell Madriz, was tot 2017 als projectplanner werkzaam bij het projectteam Amstelveenlijn tijdens de voorbereiding- en aanbestedingsfase van het project.

Waarom een tramverbinding?

Het tracé van de Uithoornlijn heeft een lengte van ongeveer 4,4 kilometer, beginnend aan de zuidkant van het opstelterrein Legmeerpolder tot aan het dorpscentrum van Uithoorn (bij de Stationsstraat). Een belangrijke reden voor de aanleg van deze lijn is dat de huidige busverbindingen tussen Amsterdam en Uithoorn in de toekomst, vanwege de toename in mobiliteit, niet langer de huidige reistijden en betrouwbaarheid kan garanderen.

De ambitie van VRA is om een hoogwaardige tramverbinding te realiseren tussen station Amsterdam Zuid, Amstelveen en Uithoorn. Dit tracé is nu bekend als de ‘Amsteltram’. Het noordelijk deel van het tracé van de Amsteltram is in 2017 gegund als het project ‘Ombouw Amstelveenlijn’ en bevindt zich momenteel in de uitvoeringsfase. De regioraad van de VRA heeft op 12 december 2017 de plannen voor het zuidelijk deel van het tracé van de Amsteltram vastgesteld en het uitvoeringsbesluit genomen voor het project ‘Uithoornlijn’.

Gepubliceerd op 9 april 2019