Skip to main content

Als Procesmedewerker integrale gebiedsontwikkeling landelijk gebied tot aan de enkels in de klei

Provincie Noord-Holland is bezig met het realiseren van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Hiervoor staat adviseur Susan van Esch regelmatig letterlijk tot aan de enkels in de klei (of eigenlijk kruiden- en faunarijk grasland) in het Oostelijke Vechtplassengebied. Samen met een ecoloog, een adviseur natuurbeheer, een rentmeester én grondeigenaren gaat ze het veld in om te kijken wat er groeit en leeft. Susan is medeverantwoordelijk voor het gebiedsproces dat hier loopt. Hierbij richt zij zich op het verder brengen van dit proces in afstemming met o.a. verenigingen in het gebied, Waternet, gemeenten, Natuurmonumenten en andere partijen.

Daarnaast heeft de provincie de opdracht gekregen van het Rijk om tot een uitvoerings(plan) van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) te komen. Daarin heeft Susan voor de regio Gooi- en Vecht een verkennende en uiteindelijk uitvoerende rol samen met haar collega’s.

Klant

Provincie Noord-Holland

Expertise

Procesmanagement

Adviseur

Susan van Esch

Thema

Duurzaamheid

Binnen de provincie spelen belangrijke ontwikkelingen: het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) wordt uitgewerkt en natuurlijk zijn de provinciale verkiezingen begin 2023 geweest. Ook maatschappelijk gezien is er veel aandacht voor uitdagende thema’s, zoals als klimaat en stikstof. Tegelijkertijd wordt de druk om goed te zorgen voor de natuur steeds hoger. Dit is de realiteit waarin goede samenwerking en een focus op wat we wèl weten en kunnen belangrijk. Hierin helpt phbm om ondanks alle onzekerheden toch voortgang te blijven boeken, met het oog op mens en natuur.

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is een samenhangend netwerk van natuurgebieden. Het verbinden van natuurgebieden zorgt ervoor dat planten en dieren zich gemakkelijker kunnen verspreiden. Zo nemen hun overlevingskansen toe en ontstaat er een duurzaam ecosysteem. Grote en robuuste natuurgebieden zijn bovendien beter bestand tegen negatieve milieu-invloeden. De provincie staat nu voor de taak om het NNN in 2027 af te ronden en werkt samen met vele maatschappelijke en private partners.

Het PPLG is de Noord-Hollandse invulling van het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Hierin staan de natuur-, water- en klimaatdoelen beschreven waar de Rijksoverheid en de provincies de komende jaren mee aan de slag gaan. Hoe zorgen we voor een gezonde natuur? Wat moet er gebeuren om onze waterkwaliteit te verbeteren? En hoe zorgen we voor een duurzaam toekomstperspectief voor de landbouw en andere economische dragers van het landelijk gebied? De provincie vertaalt de Europese en landelijke doelen naar de eigen gebieden.

Verder lezen? Kijk op:
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Natuur/Provinciaal_Programma_Landelijk_Gebied
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Natuur/Natuurversterking_Stikstof/Natuurnetwerk_Nederland_NNN

https://vechtplassen.nl/