Skip to main content

Procesbeheersing en risicomanagement bij PC Rijntakken

phbm ondersteunt Van den Herik sinds maart 2018 bij de uitvoering van het prestatiecontract Meerjarig Onderhoud Rijntakken. Waterbouwer Van den Herik voert dit onderhoud uit in opdracht van Rijkswaterstaat PPO Oost-Nederland. phbm verzorgt op dit project onder andere het risicomanagement, systems engineering en verdere ondersteuning van de procesmanager.

Klant

Van den Herik K&O Sliedrecht

Expertise

Procesmanagement

Adviseur

Belle Montanus

Risico’s
phbm beheerst het project vanuit haar risico- en kansenprofiel, onder meer door het organiseren van regelmatige risicosessies binnen het projectteam. Hierin worden de risico’s en uitdagingen binnen het project in kaart gebracht en de aanpak hiervan besproken. Een voorbeeld is het accommoderen van de scheepvaart tijdens de lage waterstanden in de droge zomer van 2018. Een ander mooi voorbeeld is het mogelijk voorkomen van de giftige stof Chroom-6 op een deel van de te onderhouden kunstwerken.

Systems Engineering

Het Prestatiecontract Rijntakken wordt uitgevoerd op basis van UAV-GC. phbm ondersteunt Van den Herik in systems engineering en het projectmatig en gestructureerd werken in Relatics. Zo zorgen we ervoor dat het project Rijntakken voldoet aan de eisen van het UAV-GC contract en het eigen kwaliteitsmanagementsysteem van Van den Herik.

Meerjarig onderhoud
Het meerjarig onderhoud loopt van 2018 tot en met 2020 en omvat het totale onderhoud op en langs de waterwegen van de Rijntakken. Dit omvat onder andere het op diepte houden van de vaarwegen en voorhavens binnen dit gebied, alsook het onderhoud aan oevers, kribben en diverse objecten, zoals aanmeervoorzieningen en verkeersbruggen. Daarnaast omvat het contract ook het onderhoud aan de groenvoorziening. Het te onderhouden areaal strekt over ca. 200 km, van de Lek bij Nieuwpoort en de Waal bij Woudrichem tot aan de Nederrijn vlakbij de grens met Duitsland.

Gepubliceerd op 5 juli 2019