Skip to main content

Krib- en oeververlaging Pannerdensch Kanaal

Klant

Ploegam

Expertise

Projectbeheersing

Adviseur

Annelies Rijstenberg

phbm ondersteunt Ploegam bij het tweede DOEN-project in projectbeheersing. Wij zijn medeverantwoordelijk voor de planning, het gezamenlijke risicomanagement, de termijnstaat en de voortgangsrapportage van de krib- en oeververlaging van het Pannerdensch Kanaal. Ploegam kwam bij de aanbesteding als beste uit bus: zij behaalden de hoogste score op de aangeboden kwaliteit met de laagste inschrijvingsprijs.

Het project

Het Pannerdensch Kanaal verbindt de Bovenrijn bij Lobith met de Nederrijn bij Arnhem. Het is het stuk Rijn (6 km) tussen de splitsing van de Rijn met de Waal en de tunnel van de Betuweroute. In het kanaal liggen kribben. Deze stenen dwarsdammen reguleren de afvoer van water, ijs, grind en zand en zorgen ervoor dat de vaargeul op zijn plaats en op diepte blijft. Bij hoge waterstanden remmen de kribben de afvoer van water juist af en ontstaat opstuwing. Dat is ongewenst. Daarom is het nodig om een aantal oevers en 38 kribben in het Kanaal te verlagen.

 

 

Samenwerking DOEN

De samenwerking tussen Rijkswaterstaat en Ploegam in dit project is volgens het gedachtegoed van de Marktvisie, waarin overheden, bracheorganisaties en marktpartijen hebben afgesproken om de samenwerking bij bouwprojecten voortdurend te vernieuwen. Omdat samenwerking centraal staat, werken Ploegam en Rijkswaterstaat samen in éen risicodossier en is er één gezamenlijke planning.

Schrijf je in op de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen.