Skip to main content

Brug tussen beheer en realisatie

phbm vult voor de gemeente Hoorn de rol Integraal adviseur beheer in. Een rol die de brug slaat tussen de afdelingen projectmanagement, realisatie en beheer. Vanuit die rol is phbm de eerste contactpersoon vanuit beheer om mee te praten over de kwaliteit van het te realiseren gebied. We focussen ons niet op de technische inhoud, maar op de raakvlakken tussen de disciplines.

 

Klant

Gemeente Hoorn

Expertise

Strategisch advies

Adviseur

Sophie Buchner en Maarten van Son

Thema

Samenwerking

Samenwerken en mensen in hun rol zetten
De uitdaging zit er vooral in om het juiste detailniveau van de projectfase aan te houden wanneer er wordt gevraagd om mee te kijken. In de initiatieffase is het bijvoorbeeld niet handig om al in te zoomen op hoe breed de stoep is en uit welke verharding die bestaat. En als er in de voorbereidingsfase tegenaan gelopen wordt dat er niet voldoende regenwater opgevangen kan worden ontstaat er een afwateringsprobleem.

Daarnaast wil de disciplinegrens nog wel eens vervagen. Het proces van stedelijke ontwikkeling is dit half jaar inzichtelijk gemaakt en samen kijken we welke producten we willen toetsen tijdens de verschillende fasen. Door aanwijzingen te geven over bijvoorbeeld bomen, terwijl de focus moet liggen op openbare verlichting, verschuift de verantwoordelijkheid. De grens tussen disciplines vervaagt, maar bomen en lantaarnpalen hebben veel met elkaar te maken qua lichtval op straat. We brengen structuur aan, laten rollen met elkaar kennismaken, organiseren gesprekken en open discussie. Samenwerken en de mensen in hun rol zetten!

Toekomstbestendigheid van de stad hoog houden
In Hoorn zijn veel ontwikkellocaties. Ieder project heeft zijn eigen snelheid en uitdagingen. De een heeft een “blanco vel” waarop getekend mag worden, de ander is het omvormen van een bestaand kantoorgebouw tot woningbouw. Maar allemaal moet het aansluiten op de bestaande omliggende omgeving. En alle locaties moeten tot lang na oplevering onderhouden worden in de staat waarin het opgeleverd is. De kwaliteit en toekomstbestendigheid van de stad hoog houden, dat is het doel van de afdeling beheer. Daar is voorbereiding en inspraak voor nodig. In de vroege projectfase voorsorteren op wat er mogelijk is op lange termijn. Materialen die lang mee gaan, veiligheid op straat, bomen die op prachtige manier tot wasdom komen. Letterlijk geen kinken in kabels (en leidingen)… Dat behoeft vooruitdenken en samenwerking!