Skip to main content

Maastricht-Bereikbaar

Roj van Baaren is sinds november 2016 projectleider van het beloningsprogramma voor de organisatie Maastricht-Bereikbaar. Maastricht Bereikbaar helpt reizigers slimmer op weg. Samen met vele partners werkt de organisatie aan minder files; Voor een gezond woon-, werk- en leefklimaat in Zuid-Limburg.

Klant

Maastricht-bereikbaar

Expertise

Projectmanagement

Adviseur

Roj van Baaren

Zuid-Limburg inBeweging

Sinds de zomer van 2016 stimuleert het beloningsprogramma Zuid-Limburg inBeweging duurzame verplaatsingen. Deelnemers verdienen credits als zij zijn gaan fietsen, met het OV reizen of een P+R hebben gebruikt in plaats van de auto. Met de verdiende credits kunnen deelnemers cash of cadeaus verdienen. De reisbewegingen van de deelnemers worden gevolgd en de deelnemers registreren hun gedrag door een app te activeren tijdens de reis.

Een succesvol beloningsprogramma

Het project inBeweging is landelijk het eerste beloningsprogramma dat succesvol is aanbesteed via de IMMA raamovereenkomst. inBeweging heeft met name de opdracht om de hinder die ontstaat door de wegwerkzaamheden aan de Noorderbrug te beperken. Dit is omgezet in vier concrete doelstellingen:

  1. Het bevorderen van fietsen en ander milieuvriendelijke vervoer in het woon-werkverkeer (in plaats van de auto) bij werknemers van aangesloten werkgevers/convenantpartners op routes in Maastricht en de rest van Zuid-Limburg.
  2. Het aantoonbaar beperken van Maaskruisend autoverkeer in Maastricht in de spits tijdens de ombouwperiode van de Noorderbrug.
  3. Het bevorderen van fietsgebruik onder studenten op Maastrichtse onderwijsinstellingen om OV-spitsmijdingen te realiseren tussen woon- en onderwijslocatie(s).
  4. Het duurzaam bestendigen van de gedragsverandering.

Het beloningsprogramma richt zich daarmee niet alleen op spitsmijdingen van convenantpartners, maar ook op bestaande fietsers, Maaskruisend verkeer (automobilisten, ongeacht convenantpartner) en studenten.

46.000 gerealiseerde spitsmijdingen

In totaal hebben er ruim 2.950 deelnemers actief deelgenomen aan het beloningsprogramma. Zij hebben met elkaar ruim 46.000 Spitsmijdingen gerealiseerd door de auto te laten staan en vaker de fiets (252.3000 ritten) of het OV (12.300 ritten) te nemen.

Gezamenlijk zijn door de deelnemers meer dan 10 miljoen credits gespaard, ter waarde van €100.000,-.