Skip to main content

Contractmanager EWBT contract bij de gemeente Amsterdam

“Duurzaam parkeren in de stad mogelijk maken”

Als contractmanager EWBT contract voor 55 objecten is Edo Haitsma in april 2022 bij de gemeente Amsterdam begonnen om het UAV-GC contract voor het onderhoud van ongeveer 55 garages en fietsenstallingen verder te optimaliseren en glad te strijken. Sindsdien heeft hij ervoor gezorgd dat oneffenheden uit het contract zijn gehaald en de delta lijsten zijn opgelost. Het is de eerste keer dat er met een UAV-GC contract gewerkt wordt voor dit onderhoud en dat was voor alle betrokkenen best even wennen.

Vanaf maart 2023 heeft Daan Noordanus het stokje van Edo overgenomen: “Het is fijn dat het contract en de doelstellingen nu duidelijk zijn. Dat maakt het gesprek over doorlooptijden en serviceniveau een stuk gemakkelijker.”

 

Klant

Gemeente Amsterdam

Expertise

Contractmanagement

Adviseur

Edo Haitsma en Daan Noordanus

Thema

Duurzaamheid

Onderhoud en Duurzaamheid
Het Dagelijks Onderhoud en het Planmatig Onderhoud voor vrijwel alle garages is bij één partij ondergebracht. De aannemer moet aantonen dat de objecten voldoen aan de vastgestelde conditiescore waardoor gemeente Amsterdam minder faalkosten heeft en minder mensen nodig heeft voor het beheersen van de garages en stallingen.

Gemeente Amsterdam heeft het duurzaam onderhouden van de objecten gedefinieerd als één van de projectdoelstellingen. Daan heeft als ambitie om hier de komende tijd een meer concrete invulling aan te geven. De jaarplannen voor het grote onderhoud van 2024 worden binnenkort opgesteld, een passend moment om duurzaamheid te bespreken.

 

 

 

Goede relatie tussen OG en ON
De samenwerking rondom dit contract is complexer dan je zou denken: de garages, stallingen en terreinen zijn soms gehuurd, soms onderdeel van een VvE en soms zijn het ontwikkellocaties. Er zijn verschillende stakeholders binnen gemeente Amsterdam, er zijn locaties met veel evenementen, abonnementhouders, etc. Desondanks is de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer goed te noemen. Er is namelijk aandacht voor elkaars belangen en de contractdoelstellingen staan centraal bij besprekingen. Beide partijen doen actief hun best om aandachtspunten op te lossen, wat de samenwerking prettig en constructief maakt.

 

Context van het project
De gemeente Amsterdam heeft als doel het meerjarig in stand houden en planmatig onderhouden van parkeergarages, parkeerterreinen en fietsenstallingen inclusief het monitoren van en informeren over de toestand van de assets in het beheergebied van Directie Parkeren van de Gemeente Amsterdam. De klantbeleving staat daarbij voorop.