Skip to main content

phbm ondersteunt succesvolle samenwerking

phbm ondersteunt opdrachtgevers en opdrachtnemers in succesvolle samenwerking in hun projecten. Wij geloven dat een Project Start Up (PSU) een belangrijke bijdrage levert om elkaar te leren kennen bij de start van projecten. Een goede start is immers het halve werk. Partijen werken maanden of zelfs jaren samen aan projecten, dan loont het om te investeren in de samenwerkingsrelatie door elkaar eerst maar eens wat beter te leren kennen. Dat is wat ons betreft het doel van een PSU; de basis van een samenwerkingsrelatie leggen gebaseerd op openheid, wederzijds begrip en vertrouwen.

Klant

Dura Vermeer

Expertise

Projectbeheersing

Adviseur

Marcel Krikke

phbm faciliteert als onafhankelijk begeleider regelmatig PSU’s en PFU’s (Project Follow Ups). We stellen dan een programma samen gericht op het beter leren kennen van elkaar. Om de mens achter de rol te kunnen vinden besteden we tijd met elkaar om elkaars doelen en belangen te leren kennen en gaan samen op zoek naar het gezamenlijke doel en het gezamenlijk belang.

Er blijkt altijd veel meer overlap te zijn dan verschil. Alle partijen willen uiteindelijk namelijk een soepel project dat goed loopt. Niet te veel verstoringen, niet te veel gedoe. En als het dan toch een keer spannend wordt loont het om vooraf met elkaar afgesproken te hebben welke intenties partijen hebben om daar met respect voor elkaars doelen en belangen gezamenlijk  weer uit te komen. We sluiten een PSU dan ook altijd af met een projectmanifest. Een gezamenlijke intentie voor een succesvol project. Hoe willen we samenwerken? Wat willen we bereiken? En hoe gaan we daarin met elkaar om? Als dat vooraf uitgesproken is kunnen we elkaar daar waar nodig later aan herinneren.

Onlangs mocht phbm een PFU verzorgen voor Rijkswaterstaat en Martens en Van Oord voor het project Herinrichting Heesseltsche Uiterwaarden. Het project was op dat moment al volop in uitvoering en bereikte een nieuwe fase. Bij aanvang was een PSU gehouden waarin intenties tot samenwerken waren uitgesproken en vastgelegd. Nu hadden beide partijen behoefte aan een Project Follow Up. Niet dat er verstoringen waren in het project, of in de relatie, maar juist om dat vóór te zijn. Even een check-in op het project en de samenwerking. phbm heeft een programma samengesteld om gezamenlijk vast te stellen of de oorspronkelijke doelen nog behaald werden. Lag het project nog op koers? Voor opdrachtgever? Voor opdrachtnemer? En soms is het al waardevol genoeg om te constateren dat die vragen volmondig met ‘ja’ beantwoord konden worden. Als bevestiging van de relatie en wederzijds vertrouwen. Met dat project komt het wel goed.