Skip to main content

PFU Natte Centrales

Als onderdeel van het partnerschap PinP (Partners in Projectbeheersing) begeleidt phbm op onafhankelijke basis sinds drie jaar de voortgangsevaluatie rondom het project ‘ZN A Natte Centrales’ bij Rijkswaterstaat.

Klant

RWS – PinP

Expertise

Project Follow Up (PFU)

Adviseur

Marcel Krikke

Thema

Samenwerking

Binnen dit project voert phbm de periodieke Project Follow Up uit waarin gekeken wordt naar verschillende projectaspecten. Zo evalueert phbm naast de voortgang ook de samenwerking en de gemaakte afspraken ten aanzien van de behoeftes en verwachtingen binnen het project.

De uitdaging binnen een Project Follow Up (PFU) is om te kijken of men bovenal op weg is het geëiste en daarnaast ook het gewenste projectresultaat te behalen. Het is dan ook van belang om met een kritische blik te kijken naar vitale projectaspecten. phbm acht het belangrijk om binnen de evaluatie aandacht te blijven behouden voor hetgeen dat goed gaat binnen een project. Met die ervaring faciliteert phbm op positieve wijze een makkelijke omschakeling naar eventuele veranderingen ten gunste van het project. Voor het project ‘ZN A Natte Centrales’ kwamen wij tot de conclusie dat het project in grote lijnen goed loopt en dat er slechts een aanscherping van de samenwerkingsprocessen nodig was.

Binnen het project ‘ZN A Natte Centrales’ is men verantwoordelijk voor het onderhoud, de modernisering en uitbreiding van de Bediencentrales in Tilburg en Maasbracht. Het projectteam ‘ZN A Natte Centrales’ moet er voor zorgen dat de bedienketen van het natte areaal van Dienst Zuid Nederland in stand wordt gehouden en waar mogelijk verbeterd wordt. Hierdoor kan Rijkswaterstaat gebruikers uit de beroeps- en recreatievaart vanuit de centrales efficiënter bedienen, eenduidiger informeren en vlotter begeleiden.