Skip to main content

Monsdal

phbm heeft Monsdal ondersteund bij het winnende tenderproces voor het wijkonderhoud in Arnhem. Monsdal is een onderdeel van Dolmans Landscaping Group en is gespecialiseerd in groenonderhoud en –aanleg.

Klant

Monsdal

Expertise

Aanbestedingen

Adviseur

Maarten Karsten

Werken aan een aantrekkelijke stad

De gemeente Arnhem wil dat de stad goed wordt onderhouden en een aantrekkelijke plek is om te wonen, werken en recreëren. Hiermee zorgt de gemeente niet alleen voor een verzorgd uitziende stad, maar ook dat sociale problematiek teruggedrongen wordt. Arnhem zocht hiervoor een goede partner die bekend is met de omgeving.

Risicomanagement en kwaliteitsmanagement

phbm heeft voor Monsdal de onderdelen risicomanagement en kwaliteitsmanagement van de kwaliteitsplan geschreven. In onze aanpak hebben we op locatie nauw samengewerkt met de specialisten van Monsdal. Hierdoor hebben we de lokale en de technische kennis van de experts van Monsdal kunnen combineren met de tenderexpertise en kennis over risico- en kwaliteitsmanagement van phbm. Dit heeft geresulteerd in een kwaliteitsplan waarbij het risicomanagement en kwaliteitsmanagement in sterke mate locatiespecifiek benaderd wordt.

Resultaat

De gemeente Arnhem heeft het wijkonderhoud in ‘wijk 4’ op basis van kwaliteits-score en prijs gegund aan Monsdal. Hierdoor blijft Monsdal een belangrijke partner van Arnhem en kunnen beide partijen samen verder werken aan de toekomst van de stad.