Skip to main content

phbm verzorgt opleiding Werken onder Kwaliteitsborging en SCB

Denys is een toonaangevende bouwer van (warm) water-, gas- en oliepijpleidingen. In Nederland horen onder andere het aanleggen, renoveren en aanpassen van hogedruk gasleidingen en verdeelstations voor Gasunie tot de activiteiten van Denys. Sinds enige tijd werkt Gasunie met geïntegreerde contracten onder het programma Voorwaartse Integratie Aannemers (VIA). phbm ondersteunt Denys bij de transitie in werkwijze die het programma vraagt.

Klant

Denys

Expertise

Projectmanagement

Adviseur

Marcel Krikke

Opdrachtnemers zijn verantwoordelijk voor zowel uitvoering als ontwerp. Daarbij dienen zij aan te tonen dat het werk op een beheerste wijze wordt uitgevoerd en dat het opgeleverde werk aan de gestelde eisen voldoet. phbm ondersteunt Denys bij het implementeren van VIA. We hebben een trainingsprogramma ontwikkeld specifiek gericht op de Gasunie aanpak en afgestemd op de werkwijze en deskundigheid van Denys. Na een meerdaagse training voor alle betrokkenen, van calculatoren en werkvoorbereiders tot uitvoerders en projectleiders, ondersteunt phbm daarnaast hands-on bij het coachen van individuele medewerkers en het uitwerken van nieuwe processen en plannen. Dankzij de begeleiding van phbm is Denys nu beter in staat om aan de wensen en eisen van Gasunie te voldoen.

Dankzij de begeleiding van phbm is Denys beter in staat om invulling te geven aan de nieuwe contractvormen van de Gasunie.