Skip to main content

Experiment met spitsrechten tegen files

Investeren in meer infrastructuur is niet overal haalbaar, zowel om financiële redenen als ruimtegebrek of impact op de leefomgeving. Waar uitbreiding van de capaciteit ongewenst of onmogelijk is, gaat we op zoek naar maatregelen die de vraag naar verplaatsingen kunnen sturen. Dit heeft onder meer geleid tot het toepassen van beloningen voor verkeersdeelnemers die hun reisgedrag aanpassen. Uit diverse Spitsmijden beloningsprojecten blijkt dit een effectieve manier om de vraag naar spitsverplaatsingen te sturen. Echter, fondsen blijken doorgaans onvoldoende om onbeperkt beloningen te financieren. Daarnaast is de wetgeving omtrent beloning aangescherpt. De wens om een budgetneutraler instrument ligt voor de hand.

Klant

Verkeersonderneming

Expertise

Projectmanagement

Adviseur

Een geschikter instrument om de vraag te beperken terwijl de beschikbare capaciteit toch optimaal benut blijft, is de inzet van verhandelbare rechten. In deze opzet wordt een beperkt aantal rechten, om in een bepaald tijdvak van de weg gebruik te maken, in omloop gebracht. Dit aantal kan gebaseerd zijn op de beschikbare wegcapaciteit of in functie van een andere beleidsdoelstelling, zoals bijvoorbeeld milieu-impact. Vervolgens kunnen de rechten verhandeld worden: verkeersdeelnemers kunnen kiezen om een recht te kopen of verkopen, afhankelijk van de marktprijs die op dat moment geldt. De verkeersdeelnemer verbruikt vervolgens een recht voor elk gebruik van de infrastructuur.

De inzet van verhandelbare rechten in de context van weggebruik is nog niet eerder toegepast. Onder de naam U-Smile wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden tot implementatie van verhandelbare rechten. U-Smile is als wetenschappelijk onderzoek onderdeel van het bredere SURF-programma. SURF staat voor Smart Urban Regions of the Future. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door wetenschappers van de Vrije Universiteit, TU Delft en Rijksuniversiteit Groningen en staat onder leiding van Erik Verhoef.

Sinds 2017 ondersteunt phbm voor De Verkeersonderneming bij het wetenschappelijke onderzoek U-Smile. De Verkeersonderneming heeft in opdracht van Rijkswaterstaat, de Gemeente Rotterdam, Port of Rotterdam en de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag als doel de bereikbaarheid van en de mobiliteit in de regio Rotterdam te verbeteren. De Verkeersonderneming ondersteunt als ‘partner in het veld’ het onderzoek en ondersteunt momenteel het onderzoeksteam bij de eerste experimenten in de praktijk. Vanuit de rol van accountmanagement is onze phbm-adviseur hierbij op operationeel niveau de link tussen het onderzoeksteam en De Verkeersonderneming.