Skip to main content

Gebiedsontwikkeling de Houthaven

In opdracht van de gemeente Amsterdam ondersteunt phbm het risicomanagementproces van de gebiedsontwikkeling Houthaven. De Houthaven is de eerste grootschalige 100% klimaatneutrale woonwijk in Amsterdam. phbm levert met onze expertise op het gebied van risicomanagement een essentiële bijdrage aan de planvoorbereiding en planuitvoering van de totale gebiedsontwikkeling.

Een cruciaal vraagstuk bij de ontwikkeling is het continue faciliteren van nieuwe bewoners. Bewoners die soms ook letterlijk midden in het gebied wonen terwijl volop gebouwd wordt. Het is onvermijdelijk dat de paden van nieuwe bewoners en van het bouwverkeer elkaar kruisen. Dit verhoogt de complexiteit van de opgave aanzienlijk.

Klant

Gemeente Amsterdam

Expertise

Projectbeheersing

Adviseur

David Wattjes

Hoe pakt phbm deze opgave aan?

Het is mensenwerk, we luisteren naar alle betrokkenen binnen het project. Voor het project de Houthaven hebben we de intensiteitsladder risicomanagement als basis gebruikt. De intensiteitsladder is kort door de bocht een simpele en gestructureerde methode om weloverwogen risicomanagement in te richten op projectniveau. Met behulp van de intensiteitsladder risicomanagement is heel bewust een balans gezocht tussen de complexiteit van de opgave en de invulling van het risicomanagement. Vervolgens is voor het risicomanagement de doelstelling en gewenste intensiteit uitgewerkt met de overall projectmanager.

Wat gebeurt er allemaal in de Houthaven

Project Houthaven is een veel besproken gebiedsontwikkeling in Amsterdam. Het voormalig industrieterrein transformeert naar een woonwijk met ruim 2700 woningen en diverse voorzieningen. Kenmerkend voor het project is de grachtenstructuur die de diverse bouwblokken scheidt. Tussen de bestaande Spaarndammerbuurt en de nieuwe Houthaven ligt een tunnel voor doorgaand verkeer. Hierdoor is op het dak van de tunnel ruimte ontstaan voor een stadspark met daarop fiets- en voetpaden als verbindende schakel. Op dit moment is de gebiedsontwikkeling volop in overgang van planvorming naar planuitvoering.

De opleveringen van projecten zoals, de Brede School, een 4e Gymnasium, diverse woningbouwblokken in West en de Pontsteiger hebben plaatsgevonden. Er stromen telkens meer bewoners en kleine bedrijfjes het gebied in. Inmiddels zijn ook de eerste woningen op de eilanden bewoond. Vanaf begin van 2018 is de Spaarndammertunnel opengesteld voor verkeer. Het boven de tunnel gelegen stadspark is op dit moment grotendeels ingericht en wordt steeds verder in gebruik genomen.