Skip to main content

Planning bij NRG

Klant

Nuclear Research and consultancy Group (NRG)

Expertise

Projectbeheersing

Adviseur

Annelies Rijstenberg, Pien Banus

In het kader van het Radio Active Waste Program (RWMP) actualiseert en beheert phbm bij NRG de planning met betrekking tot het afvoeren van radioactief afval. Het omgaan met dit radioactief afval kent namelijk vele (logistieke) uitdagingen. De verschillende afvalstromen, die op een veilige manier verwerkt moeten worden, verlopen bij NRG via COVRA  (een centrale verwerkings- en opslagfaciliteit in Zeeland). Voordat het transport kan plaatsvinden, moeten intern echter nog een aantal stappen doorlopen worden.

 

Om NRG te ontzorgen in hun streven radioactief afval veilig te verwerken, biedt phbm ondersteuning middels het maken van een reeks planningen. Deze planningen zorgen ervoor dat de processen van de verschillende projectclusters van het RWMP op elkaar afgestemd geraken.

Om die reden zijn onze adviseurs verantwoordelijk voor het maken van zowel de totaalplanning als de diverse projectclusterplanningen. In deze planningen houden zij dan ook rekening met de overlap en de verwevenheden die er tussen de verschillende projectclusters zijn.