Skip to main content

Kennisdelen door workshops voor Continu

Goed contractbeheer en een helder oog voor de risico’s binnen projecten zijn cruciaal. Werken aan complexe projecten in de infrasector vraagt dan ook om een solide vakinhoudelijke basis. phbm ontwikkelt en verzorgt voor detacheringsbureau Continu workshopsessies waarin aandacht is voor theoretische kennisoverdracht, diverse oefeningen en relevante casussen.

Klant

Continu

Expertise

Contractmanagement, projectbeheersing

Adviseur

Imora Das; David Wattjes

phbm ziet meerwaarde in samenwerking bij projecten. In projecten waar veel aspecten met elkaar verweven zijn, is samenwerking van cruciaal belang. De projectdynamiek vormt een uitdaging voor alle betrokkenen binnen het project. Middels deze workshops voorziet phbm in de vraag van Continu om hun  professionals kennis te laten maken met de basisaspecten van contractmanagement; risicomanagement en BIM (door Tauw). Tegelijkertijd maken zij kennis met de meerwaarde van samenwerking binnen integrale projecten. Waardevolle kennis met betrekking tot wet- en regelgeving over aanbestedingen; de basisprincipes van risicoanalyse en -management; en bouwinformatiemodellen wordt gekoppeld aan de werkervaringen van onze adviseurs op het gebied van samenwerking. Aan het eind van de workshop gaan de deelnemers huiswaarts met een goede basiskennis en hebben zij de handvatten aangereikt gekregen om samenwerking te integreren in hun werk. Theorie en praktijk zijn in deze workshops op interactieve wijze samengekomen.

Er zijn verschillende benaderingen ten aanzien van contractmanagement en risicomanagement. Hoewel de theorie vaak voor zich spreekt, kijkt phbm verder. Vooral met betrekking tot samenwerking. Vandaar dat wij ons in de workshops richten op de extra’s op dat vlak. Het toespitsen op samenwerking is daarvan een goed voorbeeld dat nauw aansluit bij onze bedrijfswaarden.

Samenwerken is namelijk mensenwerk waarbij rekening gehouden moet worden met elkaars belangen en uitdagingen Op die manier faciliteren wij beheersbaarheid binnen projecten. Dat is binnen contractmanagement en risicomanagement niet anders. Er is immers meer dan het contract respectievelijk het analyseren en identificeren van risico’s. Bij het werken met de contractregels en het tackelen en beheersen van risico’s focust phbm zich vooral op de relaties binnen een project.

Gepubliceerd op 18 maart 2020