Skip to main content

Advies Risicomanagement Gebiedsontwikkeling Houthaven

phbm ondersteunt in opdracht van gemeente Amsterdam het risicomanagementproces van de gebiedsontwikkeling Houthaven. De vaste adviseur David Wattjes (eveneens phbm’er) wordt hierin voor de uitvoeringsrisico’s tijdelijk bijgestaan door een adviseur vanuit phbm. Het project Houthaven is met name een complex en uitdagend project met name omdat wonen en bouwen naast elkaar plaatsvinden. Dit maakt risicomanagement des te belangrijker.

 

Klant

Gemeente Amsterdam

Expertise

Risicomanagement

Adviseur

Susan van Esch

Hoe pakken we dat aan?

Met de projectleiders gaan we het gesprek aan over zorgen die bij hen leven. Elke projectleider is verantwoordelijk voor een Eiland of deel van het Houthavengebied. De gesprekken zijn een moment voor de projectleiders om uit de alledaagsheid te stappen en na te denken over wat zij zien als risico’s voor de projectdoelen. Vervolgens worden beheersmaatregelen besproken. Hierdoor kan de kans op een risico of het gevolg ervan verkleind worden. Voor en na deze gesprekken worden de risico’s geanalyseerd en aandachtspunten besproken.

Deze aandachtspunten kunnen heel verschillend van aard zijn. Hiervoor vragen wij ons vooraf expliciet af:

  • Zijn er raakvlakken tussen risico’s van delen van de scope?
  • Zijn er project overstijgende trends of thema’s te herkennen?
  • Spelen er issues die de een eiland of een deelgebied overstijgen?
  • Welk risico behoeft meer aandacht?

Deze en ook andere aandachtspunten worden gezamenlijk met de financiële beheerser en de planner besproken met de betreffende projectleider. Zo krijgen risico’s en de beheersing hiervan op continue wijze aandacht.

Overdracht

Om de continuïteit van het risicomanagementproces te waarborgen wordt de vaste adviseur ondersteund door een tijdelijke adviseur. Een belangrijke bijkomende taak voor de tijdelijke adviseur risicomanagement is om een goede overdracht te faciliteren naar de adviseur risicomanagement die de uitvoeringsrisico’s verder gaat beheren. phbm zorgt voor een goede overdracht van het werk door de nieuwe adviseur al in vroeg stadium goed voorbereid aan te haken, de tijd te nemen voor begeleiding, uitleg en vragen. Zo wordt onze project kennis optimaal overgedragen. Het proces van overdracht is op dit moment in volle gang. Hierbij een reactie van de nieuwe assistent risicomanagement Hamza el Sayed: ‘Als adviseur risicomanagement voor de Houthaven weet ik door de overdracht van Susan precies waar ik aan toe ben. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over wie wat doet en dat vind ik prettig. Daarnaast vind ik Susan ook een fijn persoon om mee te werken.’

Gepubliceerd op 23 maart 2020